[close]
หน้าแรกสุขภาพดีบุคลิกดีงานดีเงินดีสังคม-เดินทางความสัมพันธ์ท่องเที่ยวเว็บบอร์ดเกี่ยวกับเรา
มีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนที่ไม่ทำร้ายร่างกาย

มีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนที่ไม่ทำร้ายร่างกาย

นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลย์ได้เขียนไว้ในหนังสือหมอชาวบ้าน หัวข้อแพทย์แผนจีนกับวิถีการดูแลสุขภาพ ตอนที่ 5 เมื่อไตเสื่อม เซ็กซ์ก็เสื่อม :......

อ่านต่อ
5 สิ่งทำร้าย ผู้ชายวัยทำงาน

5 สิ่งทำร้าย ผู้ชายวัยทำงาน

วันนี้มี 5 สิ่งที่จะทำร้ายคุณผู้ชายในระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งวิธีที่แก้ไขมาให้ได้ติดตามกันครับ 1. ความเครียดเป็นตัวทำลายและสร้างค......

อ่านต่อ
5 สิ่งทำร้าย ผู้ชายวัยทำงาน

5 สิ่งทำร้าย ผู้ชายวัยทำงาน

วันนี้มี 5 สิ่งที่จะทำร้ายคุณผู้ชายในระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งวิธีที่แก้ไขมาให้ได้ติดตามกันครับ 1. ความเครียดเป็นตัวทำลายและสร้างควา......

อ่านต่อ
แค่อยากระบาย...เข้าใจไหม ?

แค่อยากระบาย...เข้าใจไหม ?

ผู้หญิงเราแค่ได้ระบายความอัดอั้นตันใจก็รู้สึกดีขึ้นแล้ว... แต่หนุ่ม ๆ เขาไม่เข้าใจหรอกนะ... เมื่อรับฟังเรื่องราวของคุณ เขาจะทำหน้าที่ผู......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตดี

ประโยชน์ของการมีสุขภาพจิตดี

เมื่อกล่าวถึงสุขภาพ ย่อมหมายถึง สุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมกัน ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี คือ ผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตสมกับวัย ไม่......

อ่านต่อ
ธรรมะ 4ประการ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี

ธรรมะ 4ประการ เพื่อสุขภาพจิตที่ดี

ธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม คําสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม......

อ่านต่อ
ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิต

ความหมายและความสำคัญของสุขภาพจิต

โลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเป็นอยู่ของคนในสังคมวุ่นวายสับสนสลับซับซ้อน มีการต่อสู้แย่งชิงฉวยโอกาสมากขึ้น ปัญหาเด็กขาดค......

อ่านต่อ
7 วิธีดูแล สุขภาพ จิตใจ

7 วิธีดูแล สุขภาพ จิตใจ

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกชีวิต การที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติก็คือ การทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจมีความส......

อ่านต่อ
6 นิสัยของสุขภาพจิตเสียที่ควรเลี่ยง

6 นิสัยของสุขภาพจิตเสียที่ควรเลี่ยง

“สุขภาพจิต” ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านชีวะและสังคม เป็นสภาพที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับระดับและความผันแปรต่าง ๆ สุขภาพจิตเป็นความสา......

อ่านต่อ
สุขภาพใจ....ทำนายสุขภาพกาย

สุขภาพใจ....ทำนายสุขภาพกาย

นิสัยขี้ใจร้อน อันตราย ของคนที่มีนิสัยแบบนี้คือโรคแผลในกระเพาะอาหาร นักวิจัยจากอินสติติวท์ ออฟ ออกคิวเปชันนัล เฮลท์ของฟินแลนด์ ศึกษากลุ่มต......

อ่านต่อ
สุขภาพจิตและความเครียด

สุขภาพจิตและความเครียด

สุขภาพจิต มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อความเครียด สุขภาพจิตที่ดี ย่อมทำให้มีความเครียดน้อยมากหรือมีความเครียดแต่เพียงพอดี ๆ และสามารถแก้ปัญ......

อ่านต่อ
สุขภาพจิตและการปรับตัว

สุขภาพจิตและการปรับตัว

ความหมายของสุขภาพจิต องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO ) ได้ให้คำนิยามของสุขภาพจิตไว้ว่าสุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถของบุ......

อ่านต่อ
สุขภาพจิตที่ดี  คืออะไร

สุขภาพจิตที่ดี คืออะไร

องค์การอนามัยโลก ให้ความหมายของสุขภาพจิตที่ดี ดังนี้ "สภาพ จิตใจที่เป็นสุข สามารถมีสัมพันธภาพและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นไว้ได้อย่างราบรื......

อ่านต่อ
สุขภาพจิตดีที่บ้าน

สุขภาพจิตดีที่บ้าน

คุณลักษณะของสุขภาพจิตดี น่าจะมีอยู่อย่างน้อย 8 ประการ คือ 1. มีจิตใจแจ่มใส มีสุขภาพจิตดีย่อมมีพื้นฐานมาจากจิตใจ ถ้าจิตใจไม่แจ่มใสค......

อ่านต่อ
สุขภาพจิตกับความรุนแรงในช่วงวัยรุ่น

สุขภาพจิตกับความรุนแรงในช่วงวัยรุ่น

ปัญหา สังคมในยุคปัจจุบันนั้นต้องยอมรับเลยว่า เด็กวันรุ่น หรือวัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ ความคิด นั้นส่งผลให้สังคมบ้านเราได้รั......

อ่านต่อ
สุขภาพจิต จิตอนามัย

สุขภาพจิต จิตอนามัย

สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งโดยธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้นั้น ปัจจุบันมีการเปลี่ย......

อ่านต่อ
สุขภาพ (จิตกับสิ่งดีดี) ที่สุด

สุขภาพ (จิตกับสิ่งดีดี) ที่สุด

ถ้าชีวิตของเราคนหนึ่งจะต้องการมีสุขภาพที่ดี ทั้งจิต กาย และใจ สำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ ผมมีสูตรดูแลสุขภาพกายและจิต มาให้อ่านกันแบบเต็มๆ ทุกข......

อ่านต่อ
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต ตอนที่ 2

สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต ตอนที่ 2

สาเหตุทางจิตใจ เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการด้านจิตใจอยู่เสมอตราบใดที่ยังมีชีวิต อยู่ความต้องการดังกล่าวคือ ความต้องการพื้นฐานที่เป็นแบบแผ......

อ่านต่อ
สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต ตอนที่ 1

สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต ตอนที่ 1

ปัญหาสุขภาพจิตมีสาเหตุแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มปัจจัย คือ 1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล สาเหตุทางร่างกาย ความเจ็บป่วยทางกาย ความพิการ หรื......

อ่านต่อ
ล้างพิษให้จิตใจ

ล้างพิษให้จิตใจ

จิตใจก็เหมือนร่างกาย ที่ต้องการการชำระล้างให้สะอาดหมดจด เพื่อความปลอดโปร่งโล่งสบาย และสามารถรับสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การล้างพิ......

อ่านต่อ
ลักษณะของสุขภาพจิตที่ดีและไม่ดี

ลักษณะของสุขภาพจิตที่ดีและไม่ดี

สุขภาพจิตที่ดี ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีทั้งในสถานการณ์ปกติและไม่ปกติและสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ความ......

อ่านต่อ
มีสุขภาพจิตที่ดี

มีสุขภาพจิตที่ดี

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พบเพศชายสุขภาพจิตดีกว่าหญิง ช่วงน้ำท่วมปี 54 หดหู่สุด ขณะที่ช่วงอายุ 40 - 59 ปี มีคะแนน......

อ่านต่อ
พฤติกรรมที่ทำให้คุณเสียสุขภาพจิต

พฤติกรรมที่ทำให้คุณเสียสุขภาพจิต

ปัจจุบันแนวโน้มของสุขภาพจิตของคนในปัจจุบันนั้น นับวันยิ่งน้อยลงเข้าไปทุกที ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุในชีวิตประจำวัน สาเหตุจากการงาน หรืออะไรก็ต......

อ่านต่อ
ฝึกร่างกาย สั่งอวัยวะให้หัวเราะ

ฝึกร่างกาย สั่งอวัยวะให้หัวเราะ

การหัวเราะ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ หัวเราะธรรมชาติ เกิดจากถูกกระตุ้นให้มีอารมณ์ขัน ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และหัวเราะบำบัด เป็นการหัวเราะแ......

อ่านต่อ
ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น

ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้มากที่สุดวัยหนึ่ง ซึ่งแสดงออกเป็นปัญหาพฤติกรรมได้หลายประการ เช่น ดื้อ ไม่เชื่อฟัง ละเมิดกฎเกณฑ์กติกาต......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของการยิ้ม

ประโยชน์ของการยิ้ม

การยิ้มมีประโยชน์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม ระดับบุคคล ด้านร่างกาย มีหลักฐานการศึกษาวิจัยหลายเรื่อง ที่แสดงถึงผลของการยิ้ม......

อ่านต่อ
นิสัยที่ทำให้สุขภาพจิตเสีย

นิสัยที่ทำให้สุขภาพจิตเสีย

ถ้าพูดถึงคนที่มีสุขภาพจิตดี องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายไว้ว่าสุขภาพจิตที่ดี คือ ความสามารถที่จะปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคมและสิ่งแวด......

อ่านต่อ
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานสำหรับตนเอง

เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานสำหรับตนเอง

1. รู้ทัน ฝึก รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง บอกกับตัวเองได้ว่าขณะนี้กำลังรู้สึกอย่างไร และรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดขึ้น ซื่อสั......

อ่านต่อ
ตบตี กรี๊ด อาละวาด ฆ่าตัวตาย ในละคร สะท้อนปัญหาสุขภาพจิต

ตบตี กรี๊ด อาละวาด ฆ่าตัวตาย ในละคร สะท้อนปัญหาสุขภาพจิต

จิตแพทย์เผยอาการหายใจเร็ว ตบตี กรี๊ด อาละวาด ฆ่าตัวตายในละคร ล้วนสะท้อนปัญหาสุขภาพจิต แนะชีวิตจริงหากเกิดอารมณ์เครียด โกรธ ซึมเศร้า ควรพาตั......

อ่านต่อ
ดับเครียดด้วย คิดบวก

ดับเครียดด้วย คิดบวก

ยุคสมัยนี้ หลายคนบอกว่า “ความเครียด” แทบจะกลายเป็นโรคประจำตัว แวะเวียนมาเคาะประตูบ้านถี่ขึ้น ทั้งจากเรื่องในครอบครัว สังคมแวดล้......

อ่านต่อ
จิตไม่ดี อาจมีโรค (Front)

จิตไม่ดี อาจมีโรค (Front)

ความไม่สบายต่าง ๆ ของมนุษย์นอกจากจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยแล้ว จิตใจของเรายังเป็นหนึ่งของต้นเหตุอาการเหล่านั้นได้ด้วยแน่ะ เพราะจิตกับกายเป็......

อ่านต่อ
เครียดไปทำไม ทำลายสุขภาพ

เครียดไปทำไม ทำลายสุขภาพ

เคยไหม เครียดโดยไม่รู้ตัว เครียดสะสมจนทำลายชีวิต เสียที่งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ทำให้คุณหมดหวัง วันนี้เรามีทางออกให้คุณ ผลของความเครีย......

อ่านต่อ
คนที่รับคำสั่งจิตต้องมีลักษณะอย่างไร

คนที่รับคำสั่งจิตต้องมีลักษณะอย่างไร

คนที่จะมารับคำสั่งจิตใต้สำนึก คือ คนที่มีความเชื่อในเรื่องการสั่งจิตใต้สำนึก เชื่อในความสามารถของผู้สั่งจิต ควรเคารพในตัวผู้สั่งจิต มีควา......

อ่านต่อ
การมีสุขภาพจิตที่ดี

การมีสุขภาพจิตที่ดี

คนที่มีสุขภาพจิตดี คือคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย สุขภาพจิตดีมีหล......

อ่านต่อ
การฝึกผ่อนคลายความเครียด

การฝึกผ่อนคลายความเครียด

วิธีปฏิบัติ เพื่อลดความเครียดมีมากมาย หลายคนอาจเคยใช้ เช่น การเล่นดนตรี การฟังเพลง วาดรูป ปลูกต้นไม้ หรือออกกำลังกาย เหล่านี้เป็นวิธีการที่......

อ่านต่อ
การบริหารจิต

การบริหารจิต

พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการฝึกจิตเป็นสำคัญ เพราะมนุษย์มีจิตเป็นตัวนำการ กระทำทุกอย่าง จะต้องมีการพิจารณา คิดนึกตรึกตรองเสียก่อน การฝึกจิต......

อ่านต่อ
การดูแลสุขภาพจิต

การดูแลสุขภาพจิต

เทคนิคในการดูแลสุขภาพจิต เพื่อให้จิตใจผ่องแผ้ว เบิกบานนั้นมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ละวิธีก็เหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันไป วิธีหนึ่งอาจใช้กับคนห......

อ่านต่อ
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง

การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง

เมื่อเกิดทุกข์มากๆ ผลที่ตามมาไม่ได้มีต่อจิตใจหรืออารมณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่จะมีผลกระทบต่อร่างกายและความเป็นอยู่ทุกอย่างของเราด้......

อ่านต่อ
กลไกทางจิต (Defense Mechanism)

กลไกทางจิต (Defense Mechanism)

เพื่อความอยู่รอด มนุษย์จึงพยายามช่วยเหลือตนเองโดยใช้กลไกทางจิต ซึ่งทำงานอยู่ในระดับจิตใต้สำนึก ได้แก่ 1. การเก็บกด (Repression) ......

อ่านต่อ
กรมสุขภาพจิตเผยคนไทย 3 ล้านเป็นโรคซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิตเผยคนไทย 3 ล้านเป็นโรคซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิตเผยคนไทยป่วยโรคซึมเศร้า 3 ล้านคน แต่มาหาหมอไม่ถึงแสน ชี้รักษาหายได้ด้วยกินยา ออกกำลังกาย วอนสื่อมวลชนเสนอข่าวเชิงลึกถึงสาเหตุ ป......

อ่านต่อ
10 วิธีดี ๆ ทำให้จิตใจผ่องใส

10 วิธีดี ๆ ทำให้จิตใจผ่องใส

ด้วยสภาวะสังคมในปัจจุบัน หลาย ๆ ครั้ง ที่อาจทำให้เรารู้สึกอ่อนล้า เหนื่อยหน่าย เบื่อ เซ็ง วันนี้ กระปุกดอทคอม จึงขอแนะนำวิธีดี ๆ ในการฟื้นฟ......

อ่านต่อ
6 เหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงคิดบวกสุขภาพดี

6 เหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงคิดบวกสุขภาพดี

สุขภาพ ของคุณผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเสียจริงๆ แต่เคยสังเกตบ้างไหมค่ะว่า ผู้หญิงคิดบวกนั้นมักจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนอื่นๆ เป็นเพราะ......

อ่านต่อ
6 นิสัยของสุขภาพจิตเสียที่ควรเลี่ยง

6 นิสัยของสุขภาพจิตเสียที่ควรเลี่ยง

1. ขี้ระแวง คนที่มี นิสัยขี้ระแวงนั้นเป็นคนที่ไม่เคยไว้วางใจใครเลย ใครจะทำอะไร จะคิดอะไรก็นึกคิดไปว่าเขามีความประสงค์ร้ายกับตน คิดว่า......

อ่านต่อ
5 วิธีผ่อนคลายจิตใจ เพื่อสุขภาพจิต!!ที่ดี

5 วิธีผ่อนคลายจิตใจ เพื่อสุขภาพจิต!!ที่ดี

บ่อยครั้งที่คนเราปล่อยให้ความเครียดคลอบง่ำ จนส่งผลให้สุขภาพจิตเสีย เชื่อมโยงมาถึงสุขภาพกายที่ย่ำแย่ วันนี้เรามาเรียนรู้ที่จะสลัดปัจจัยที่ก่......

อ่านต่อ
4 ข้อสอบชีวิต ผ่านได้ไม่เครียด

4 ข้อสอบชีวิต ผ่านได้ไม่เครียด

หากเปรียบชีวิตกับการเรียนรู้ ปัญหาชีวิตก็เหมือนกับข้อสอบที่ต้องสอบให้ผ่าน สอบผ่านอย่างเดียวไม่พอ ต้องสอบผ่านแบบสุขภาพจิตดีด้วย คอลัมน์เกร็......

อ่านต่อ
สุขภาพใจ ดูแลกันหน่อย

สุขภาพใจ ดูแลกันหน่อย

การดูแลสุขภาพคงไม่ได้หมายถึงทางกายอย่างเดียว แต่ได้ดูแลและห่วงใย‘สุขภาพใจ’กันบ้างหรือเปล่า? ดังนั้น ถึงเวลาที่คุณต้องใส่ใจและต้......

อ่านต่อ
สุขภาพจิตดี ได้อย่างไร

สุขภาพจิตดี ได้อย่างไร

"ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว" เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ความหมายง่าย ๆ มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว คือเมื่อเรามีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็จะดีตามด้วย ......

อ่านต่อ
7 วิธีดูแล สุขภาพ จิตใจ

7 วิธีดูแล สุขภาพ จิตใจ

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ แข่งขันกัน และสภาวะอากาศที่แปรปรวน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดขึ้นทั้งต่อในจิตใจและร่าง......

อ่านต่อ
สร้างนิสัยคนทำงานที่ดี เพื่อความสำเร็จในอนาคต

สร้างนิสัยคนทำงานที่ดี เพื่อความสำเร็จในอนาคต

การทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จไปวัน ๆ เท่านั้น แต่ต้องอาศัยการวางแผนการทำงานล่วงหน้าพร้อมกับสร้างนิสัยการทำงานที่ดีคว......

อ่านต่อ
พฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จในที่ทำงาน

พฤติกรรมของคนที่ประสบความสำเร็จในที่ทำงาน

การทำงานในองค์กรธุรกิจทั่วไป พนักงานทุกคนจะต้องสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร นอกจากผลงานที่ดีแล้ว พนักงานที่ดีก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีด้วย......

อ่านต่อ
ไม่มีการสอนเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัย

ไม่มีการสอนเรื่องนี้ในมหาวิทยาลัย

บทความนี้เป็นของAlexandra Levit จาก The Fast Track ที่ผมไปเจอมา Alexandra เป็นผู้เขียนหนังสือ “They Don’t Teach Corporate......

อ่านต่อ
เส้นทางบอกเลยว่างานที่ทำอยู่คืองานที่ใช่

เส้นทางบอกเลยว่างานที่ทำอยู่คืองานที่ใช่

“การทำงานของเราจะเติมเต็มพื้นที่ส่วนใหญ่ของชีวิต วิธีเดียวที่จะทำให้เราเจอกับความพึงพอใจอย่างแท้จริงคือการทำในสิ่งที่ตัวเราเชื่อว......

อ่านต่อ
สร้างนิสัยคนทำงานที่ดี เพื่อความสำเร็จในอนาคต

สร้างนิสัยคนทำงานที่ดี เพื่อความสำเร็จในอนาคต

การทำงานให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ทำงานให้เสร็จไปวันๆ เท่านั้น แต่ต้องอาศัยการวางแผนการทำงานล่วงหน้า พร้อมกับสร้างนิสัยการทำงานที่ดี......

อ่านต่อ
สิ่งที่ควรทำใน 10 นาทีแรกเมื่อถึงออฟฟิศ

สิ่งที่ควรทำใน 10 นาทีแรกเมื่อถึงออฟฟิศ

ในหนึ่งวันทำงานของใครหลายคนจึงมีวิธีจัดการบริหารกับ "นาที" ที่แตกต่างกันออกไป คำว่า "นาที" จึงเปรียบเสมือนกับ "โอกาส" ของเราทุกคนนั่น......

อ่านต่อ

ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงาน 2

ผู้บริหารควรมองในมุมของผู้ได้รับการปรับฐานเงินเดือน เพื่อใช้ในการบริหาร และการกระตุ้นให้เกิดการทำงานมากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารควรที่จะมองอ......

อ่านต่อ
พนักงานใหม่ ต้องทำตัวอย่างไร

พนักงานใหม่ ต้องทำตัวอย่างไร

หากคุณกำลังเปลี่ยนงาน หรือกำลังปรับตัวเข้ากับตำแหน่งใหม่ หรือแม้แต่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก นี่เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณปรับตัว และสร......

อ่านต่อ
มนุษย์เงินเดือนลงทุนอะไรดี

มนุษย์เงินเดือนลงทุนอะไรดี

ช่วงที่ตลาดหุ้นขึ้น ทองคำผันผวน แต่ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำติดดินอย่างนี้ คำถามที่ถูกถามบ่อย ๆ จากน้อง ๆ ก็ประมาณว่า มีเงินอยู่ก้อนหนึ่ง จะเอาไ......

อ่านต่อ
การบันทึกการปฏิบัติงานและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การบันทึกการปฏิบัติงานและการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงาน ทั้งที่เกี่ยวกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่า......

อ่านต่อ
อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง

อัตราเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง

ผู้ประกอบการและผู้บริหารทั้งหลาย ต่างคงจะทราบเป็นอย่างดีว่าปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการทำธุรกิจคือ พนักงาน พวกเขาเปรียบเสมือนเป็น......

อ่านต่อ
หลักการเบื้องต้นในการรับมือกับเจ้านาย

หลักการเบื้องต้นในการรับมือกับเจ้านาย

ในโลกของการทำงาน คนส่วนใหญ่ต้องการความปลอดภัยในทุกเรื่อง ผู้ที่มีหน้าที่จัดการสิ่งต่างๆ ก็จะเป็นผู้สั่งแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งก็คือผู้ที่อยู......

อ่านต่อ
สิ่งที่นายจ้างคาดหวังจากพนักงานหลังปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

สิ่งที่นายจ้างคาดหวังจากพนักงานหลังปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท

เดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งขึ้นจากเดิมถึง 40% โดยประมาณจากผลของการปรับในครั้งนี้ ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล......

อ่านต่อ
ทำงานอย่างไร..ได้ใจเจ้านาย

ทำงานอย่างไร..ได้ใจเจ้านาย

การทำงานของหนุ่มสาวออฟฟิศในสมัยนี้ จะก้าวหน้าหรือได้โบนัสนั้นยากยิ่ง และถ้าต้องมีผู้บังคับบัญชามากกว่า 1 คนแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ลำบากพอสม......

อ่านต่อ
การเปลี่ยนงานเป็นเรื่องดี

การเปลี่ยนงานเป็นเรื่องดี

นานมาแล้วที่คำว่า “เปลี่ยนงาน” กลายเป็นเรื่องของแผนกบุคคล โดยเฉพาะหลังจากที่มีระบบปฏิบัติการ ด็อท ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข......

อ่านต่อ
กรณีศึกษาระบบการจ่ายเงินโบนัส

กรณีศึกษาระบบการจ่ายเงินโบนัส

จำนวน เงินโบนัสแปรผัน ซึ่งใช้ยอดขายรวมและผลกำไรทั้งหมดก่อนหักภาษี เป็นฐานจะจ่ายให้คนงานทุคนในตอนสิ้นปี แต่เดิมจำนวนโบนัสที่คนงานทุกคนใช้ค......

อ่านต่อ
5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม

5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม

การพยายามแนะนำตัวเองต่อคนแปลกหน้า อาจเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ก็ถ้าคุณไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลย แล้วคุณจะหาเรื่องอะไรมาคุย คุณจะเริ่ม......

อ่านต่อ
เรื่องของ “โบนัส”

เรื่องของ “โบนัส”

ท่านที่ดูแลงานบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น เคยทราบเหตุผลเบื้องหลังของการจ่ายโบนัสหรือไม่ครับ ว่าทำไมจึงต......

อ่านต่อ

ไม่ใช่งานเท่านั้นที่มีสิทธ์เลือกคุณ คุณเองก็มีสิทธ์เลือกงาน 2

ถ้าได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว คุณรู้สึกไม่ชอบงานหรือองค์กรเลย สามารถปฏิเสธได้ ไม่ผิดธรรมเนียมแต่อย่างใด เพียงเลือกใช้คำปฏิเสธให้เหมาะสมเท......

อ่านต่อ
ไม่ใช่งานเท่านั้นที่มีสิทธ์เลือกคุณ คุณเอง  ก็มีสิทธ์เลือกงาน

ไม่ใช่งานเท่านั้นที่มีสิทธ์เลือกคุณ คุณเอง ก็มีสิทธ์เลือกงาน

การสัมภาษณ์งานเป็นกระบวนการที่ทำให้ทั้งว่าที่นายจ้างและว่าที่ลูกจ้าง มาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ประกอบการตัดสินใจว่าทั้งสองฝ่......

อ่านต่อ
เมื่อต้องเข้าสัมภาษณ์งาน

เมื่อต้องเข้าสัมภาษณ์งาน

เมื่อทางบริษัทเรียกสัมภาษณ์งาน ควรเตรียมพร้อมในเรื่องของการเข้าสัมภาษณ์ ซึ่งหากมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้ว งานอาจเป็นของคุณอย่างง่ายดาย ......

อ่านต่อ
เป็นเจ้านายอย่างไรให้ลูกน้องนับถือ

เป็นเจ้านายอย่างไรให้ลูกน้องนับถือ

บุคคลที่สามารถกระตุ้น ชี้นำ แนะแนวทาง สนับสนุน ช่วยเหลือ และรับผิดชอบให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำกิจกรรม หรือปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเต็มความ......

อ่านต่อ
เทคนิควิธีการกรอกใบสมัครงานให้ดี

เทคนิควิธีการกรอกใบสมัครงานให้ดี

ข้อแนะนำและข้อที่ต้องระมัดระวังในการกรอกใบสมัครงาน กรณีที่จะต้องกรอกใบสมัครงาน ณ ที่ทำการของหน่วยงานที่เปิดรับสมัครงาน เราต้องระมัดระว......

อ่านต่อ
7 ข้อผิดพลาดในการเลิกจ้างพนักงาน

7 ข้อผิดพลาดในการเลิกจ้างพนักงาน

เมื่อพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามที่ตกลงกันในการจ้างงาน หรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม การเลิกจ้างก็อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับนายจ้าง แต่อย่......

อ่านต่อ
ไม่อยากตกงานต้องทำอย่างไร

ไม่อยากตกงานต้องทำอย่างไร

ในสมัยนี้งานหายากจริง ๆ ในแต่ละปี ๆ มีคนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท กันจนเต็มไปหมด เวลาไปสมัครงาน สิ่งที่ต้องใช้คือ รูปถ่ายและหลักฐ......

อ่านต่อ
ทักษะ 9 อย่างที่นายจ้างยุคนี้เค้าต้องการจากคุณ

ทักษะ 9 อย่างที่นายจ้างยุคนี้เค้าต้องการจากคุณ

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้? ผมเองเคยนำเสนอบทความเรื่องทักษะที่นายจ้างสมัยใหม่ต้องการจากคนทำงานอย่างท่านอย่างผมมาแล้ว จำได้ว่าราวร้อ......

อ่านต่อ
ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงาน

ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงาน

การปรับเงินเดือนพนักงานนั้น โดยทั่วไปมี 3 ลักษณะ คือ การปรับฐานเงินเดือนประจำปี การปรับฐานเงินเดือนเมื่อมีเหตุจำเป็น หรือตามสัญญา การปร......

อ่านต่อ
เตรียมการในวัยทำงานอย่างไร  ให้วัยเกษียณมีความสุข

เตรียมการในวัยทำงานอย่างไร ให้วัยเกษียณมีความสุข

เดือน ต.ค.ที่จะมาถึงนี้ เป็นเวลาแห่งการเกษียณอายุสำหรับข้าราชการบางท่าน ที่มีอายุครบ 60 ปี หรืออาจไม่ถึงในกรณีของการ early retire ซึ่งเ......

อ่านต่อ
เคล็ดลับพนักงานใหม่ เริ่มงานอย่างมั่นใจ

เคล็ดลับพนักงานใหม่ เริ่มงานอย่างมั่นใจ

ก่อนที่บัณฑิตหมาด ๆ จะเริ่มงานแรกในชีวิตมักจะเกิดความไม่มั่นใจ ไม่รู้ว่าจะต้องพบเจออะไรในโลกการทำงานไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ควรทำตั......

อ่านต่อ
 การตัดสินใจเลือกอาชีพ

การตัดสินใจเลือกอาชีพ

การตัดสินใจเลือกอาชีพ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า "งานคือชีวิต" ดังนั้น ในการเลือกอาชีพจำเป็นต้องมีก......

อ่านต่อ
บุคลิกภาพในการทำงาน

บุคลิกภาพในการทำงาน

บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลในด้านต่างๆ ทั้งส่วน - ภายนอก ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา กิริยา มารยาท การแต่งกาย วิธีพูด การแสดงค......

อ่านต่อ
การแสดงออกสำหรับบุคลิกภาพที่ดี

การแสดงออกสำหรับบุคลิกภาพที่ดี

เป็นการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมของบุคคล ได้แก่ มารยาท ท่าทาง การสำรวม ล้วนเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น บุคลิกภาพที่ดี คือ 1. การแต่งกาย ......

อ่านต่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ความหมายบุคลิกภาพ คือ สิ่งที่ทำให้แต่ละคนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งแสดงออกทางความคิด การกระทำ ตลอดจนกริยามารยาท ลักษณะนิสัย พฤติกร......

อ่านต่อ
10 อาชีพเงินดีและขาดตลาด

10 อาชีพเงินดีและขาดตลาด

ผลสำรวจ 10 อาชีพที่ตลาดกำลังต้องการมากที่สุด ที่สำคัญ…ได้เงินดีเสียด้วย แต่ขอบอกก่อนว่าฐานเงินเดือนที่อ้างถึงนี้เป็นข้อมูลในสหรัฐ......

อ่านต่อ
ชนะใจเจ้านายด้วย 8 เคล็ดลับง่าย ๆ

ชนะใจเจ้านายด้วย 8 เคล็ดลับง่าย ๆ

ปัญหาคาใจใหญ่หลวงที่มักจะเกิดกับคน ทำงานกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ รู้สึกหมดกำลังใจหรือน้อยอกน้อยใจอยู่บ้าง หากคุณได้ทุ่มเททั้งกำลังกา......

อ่านต่อ
ทำอย่างไรเมื่อมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

ทำอย่างไรเมื่อมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหากับผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นการขัดแย้งกับเจ้านาย ไม่ถูกกับเพื่อนร่วมงาน หรือมีปัญหากับลูกน้อง ซึ่งย่อมจะทำใ......

อ่านต่อ
บันได 6 ขั้นสู่การทำงาน

บันได 6 ขั้นสู่การทำงาน

ก้าวแรกสำคัญเสมอสำหรับการเริ่มต้น การทำงานก็เช่นเดียวกัน การจะก้าวพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นสิ่งที่ยากอยู่ไม่น้อ......

อ่านต่อ
หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องไม่ปลื้ม

หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องไม่ปลื้ม

จากประสบการณ์การทำงานในสายทรัพยากรบุคคล ทำให้มีโอกาสได้สัมผัสกับหัวหน้าแบบต่าง ๆ มากมาย ในที่นี้จึงขอสรุปลักษณะหัวหน้าแบบที่ลูกน้องไม่ป......

อ่านต่อ
อาชีพร่วง-ตำแหน่งรุ่ง แนวโน้มแรงงานในอนาคต ตอนที่ 2

อาชีพร่วง-ตำแหน่งรุ่ง แนวโน้มแรงงานในอนาคต ตอนที่ 2

สำหรับอาชีพที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น รายงานจาก อลัน ทาวเซน ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 1. นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล ควา......

อ่านต่อ
อาชีพร่วง-ตำแหน่งรุ่ง แนวโน้มแรงงานในอนาคต ตอนที่ 1

อาชีพร่วง-ตำแหน่งรุ่ง แนวโน้มแรงงานในอนาคต ตอนที่ 1

แม้เหตุผลส่วนหนึ่งของตัวเลขการว่างงานที่พุ่งสูงขึ้นในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐจะเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ซบเซาอย......

อ่านต่อ
5 อุปสรรคในการทำงานที่ควรรู้

5 อุปสรรคในการทำงานที่ควรรู้

สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจบใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน ควรทราบเกี่ยวกับการทำงานนั้นคือ เมื่อเข้าไปทำงานแล้วอุปสรรคปัญหาที่พนักงานมือใ......

อ่านต่อ
5 เหตุผลที่คุณไม่ควรเปลี่ยนงาน

5 เหตุผลที่คุณไม่ควรเปลี่ยนงาน

บางครั้งชีวิตการทำงานอาจจะมีเบื่อกันบ้าง เกิดอาการเซ็งกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติ เพราะเราต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มาก จึงไม่มีทางเป็นไปได้ว่......

อ่านต่อ
ปัจจัยสำคัญอะไรบ้าง? ที่ทำให้คนเราอยากเปลี่ยนงานในแต่ละครั้ง

ปัจจัยสำคัญอะไรบ้าง? ที่ทำให้คนเราอยากเปลี่ยนงานในแต่ละครั้ง

สาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้คนเปลี่ยนงาน คือแรงผลักดันจากที่ทำงานเดิมให้ลาออก และแรงดึงดูดจากองค์กรใหม่แต่หากสรุปเชิงปัจจัยแบ่งได้เป็น 2 ส่วน......

อ่านต่อ
ตอบคำถามสัมภาษณ์งานให้ได้ A

ตอบคำถามสัมภาษณ์งานให้ได้ A

การตอบคำถามสัมภาษณ์งานก็เหมือนกับการทำข้อสอบ หากผู้สัมภาษณ์ถามแล้วคุณไม่ตอบ คุณก็ได้ F ถ้าคุณตอบง่าย ๆ คุณอาจได้ C หรือ B แต่หากคุณต้องกา......

อ่านต่อ
จะเริ่มสมัครงานช่วงไหนดี?

จะเริ่มสมัครงานช่วงไหนดี?

ใกล้เรียนจบแล้ว เราน่าจะไปสมัครงานกันก่อนดีกว่าพอจบปุ๊บจะได้เริ่มงานปั๊บเลย ไม่เสียเวลา…จะรีบไปไหน…ให้จบก่อนแล้วค่อยเริ่มหาง......

อ่านต่อ
เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนงาน ?

เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนงาน ?

คนหลายคนอยากจะเปลี่ยนงาน แต่ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนจึงจะจังหวะการเปลี่ยนงานที่เหมาะสม เพราะการเปลี่ยนงานแต่ละครั้งจะมีทั้งสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติ......

อ่านต่อ
 รับมือกับการตกงาน

รับมือกับการตกงาน

สถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบันนี้ กำลังทำให้ใครหลายคนอยู่ในภาวะที่ไม่สงบ หนึ่งในผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุดทางเศรษฐกิจ ก็คือ ปัญหาการตกงาน ครั......

อ่านต่อ
ข้อคิดในชีวิตสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงาน

ข้อคิดในชีวิตสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนงาน

“คนนี้คุณสมบัติน่าสนใจนะ แต่ทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อย” “โอโห้! เฉลี่ยเปลี่ยนงานใหม่ปีละสองครั้ง จะอยู่กับเรานานมั๋ยเนี่ย&rd......

อ่านต่อ
ผลเสียของการเปลี่ยนงานบ่อย

ผลเสียของการเปลี่ยนงานบ่อย

มีหลายเหตุผลที่ทำให้คนเราเปลี่ยนงานบ่อยๆ อาจเป็นเพราะเขายังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างที่คุณสามารถเป็น หรือไม่ก็ยังไม่พร้อมที่จะลุย......

อ่านต่อ
หลักในการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

หลักในการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

คุณจะได้งานที่ต้องการก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร หากคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ก็เท่ากับว่าคุณเสียโอกาสได้งานดีๆ ที่อาจเหมาะก......

อ่านต่อ
สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้งานโดนใจ

สัมภาษณ์อย่างไร ให้ได้งานโดนใจ

เมื่อคุณเริ่มเบื่องานเก่า ๆ หนทางที่จะทำให้คุณพบกับทางใหม่ ๆ ก็คงไม่พ้นการหางานใหม่ การสมัครงานทิ้งเอาไว้ รอเรียกไปสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์......

อ่านต่อ
เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการ วุฒิ ปวช.-ปริญญาเอก

เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการ วุฒิ ปวช.-ปริญญาเอก

กระทรวงการคลัง เปิดอัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการ พร้อมรับเงิน พ.ช.ค.เพิ่ม สำหรับคนจบ ป.ตรี ที่ยังมีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 ต่ำกว่า ป.ตรี ......

อ่านต่อ
เทคนิคการกรอกใบสมัครงาน

เทคนิคการกรอกใบสมัครงาน

ทุกบริษัทจะมีใบสมัครงานของแต่ละบริษัท อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันบ้างแต่ไม่มากนัก ต่อไปนี้เป็นวิธีกรอกใบสมัครอย่างไรให้เป็นที่สนใจที่จะได้......

อ่านต่อ
ทำอย่างไร เมื่อถูกปฏิเสธรับเข้าทำงาน

ทำอย่างไร เมื่อถูกปฏิเสธรับเข้าทำงาน

ต้นฉบับ ใน Web Board แห่งหนึ่งมีกระทู้ที่น่าสนใจจนอดไม่ได้ที่จะนำมาแตกเป็นประเด็นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับหลายคนที่วันหนึ่งต้องตกในสถานภาพที......

อ่านต่อ
ติดต่อกับบริษัทอย่างไรให้ได้งานทำ

ติดต่อกับบริษัทอย่างไรให้ได้งานทำ

ในยุคปัจจุบัน ผู้สมัครส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเรื่องงานกับบริษัทต่างๆ โดยตรงมากขึ้น เพราะได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน รว......

อ่านต่อ
การเขียนใบสมัครงาน Resume ที่ถูกต้อง

การเขียนใบสมัครงาน Resume ที่ถูกต้อง

การเขียนใบสมัครงาน 1. เขียนอย่างตรงไปตรงมา มีแต่ความจริงและ สมเหตุสมผล 2. มองตนเองและอดีตของตนในแง่ดี เน้นที่จุด แข......

อ่านต่อ
นักศึกษาจบใหม่ที่นายจ้างต้องการ

นักศึกษาจบใหม่ที่นายจ้างต้องการ

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งเรียนรู้งานได้เร็วและทำงานได้รวดเร็ว 2.ควรมีประสบก......

อ่านต่อ
ทำไมคนจบใหม่จึงได้งานยากกว่าคนมีประสบการณ์

ทำไมคนจบใหม่จึงได้งานยากกว่าคนมีประสบการณ์

“สัมภาษณ์มาหลายคนแล้ว ไม่มีใครถูกใจสักคน” “เด็กสมัยนี้จบมาคิดว่าตัวเองเก่ง ขอโน่นขอนี่ โดยที่ยังไม่รู้ว่าบริษัทได้อะไรกลั......

อ่านต่อ
เงินเดือน และ โอกาสได้งานทำคณะต่างๆ ข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม 2556

เงินเดือน และ โอกาสได้งานทำคณะต่างๆ ข้อมูลล่าสุด พฤษภาคม 2556

เงินเดือน และโอกาสได้งานทำ ข้อมูลล่าสุด ปี 2556 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาว......

อ่านต่อ
โครงสร้างเงินเดือนบริษัทเอกชนจะเป็นอย่างไร เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท

โครงสร้างเงินเดือนบริษัทเอกชนจะเป็นอย่างไร เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท

โครงสร้างเงินเดือนบริษัทเอกชนจะเป็นอย่างไร เมื่อค่าจ้างขั้นต่ำวันละ300บาท ตั้งแต่วันที่1เมษยน2555ค่าจ้างขั้นต่ำของกรุงเทพฯ และจังหวัด......

อ่านต่อ
บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในการไปสัมภาษณ์งาน

บุคลิกภาพและศิลปะการพูดในการไปสัมภาษณ์งาน

อ. เอมอร ณรงค์ เมื่อจะไปสัมภาษณ์งานที่ใด ควรศึกษารายละเอียดของบริษัทก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อจะได้มีเรื่องสนทนา และแสดงถึงความสนใจท......

อ่านต่อ
ข้อผิดพลาดในการเขียนใบสมัครงาน

ข้อผิดพลาดในการเขียนใบสมัครงาน

เป็นที่น่าเสียดายว่า ในปัจจุบันผู้สมัครงาน จำนวนมากยังไม่ให้ความสำคัญในการเขียนใบสมัคร หรือไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ทำ......

อ่านต่อ
ไม่เลือกงาน ได้งานทำ

ไม่เลือกงาน ได้งานทำ

สำหรับนักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และก้าวออกจากตำราสู่โลกแห่งการทำงานอย่างแท้จริง คุณอาจต้องพบกับคู่แข่งจำนวนมากในการสมัครงาน......

อ่านต่อ
5 วิธีสร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งาน

5 วิธีสร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งาน

ความตื่นเต้นในการสัมภาษณ์งานเป็น สิ่งที่ดี เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณสนใจและปรารถนางานนั้นจริง ๆ แต่หากตื่นเต้นจนหมดความมั่นใจ คุณอาจทำใ......

อ่านต่อ
10 คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2

10 คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2

6. เรื่องทั่ว ๆ ไป ในการสัมภาษณ์คุณอาจจะต้องพูดถึง เรื่องปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ข่าวทาง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และค่านิยม ที่เกิดขึ้นใ......

อ่านต่อ
10 คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1

10 คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1

10 คำถามยอดฮิต ในการสัมภาษณ์งาน 10 คำถาม ที่เค้านิยมจะถามกัน โดยมากที่คุณ ควรจะเตรียมพร้อม เพราะอย่างน้อย ถ้าไม่ได้ คำถามอื่น ก็ยังพอ......

อ่านต่อ
เทคนิคการหางานดี ๆ ทำ-การสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต

เทคนิคการหางานดี ๆ ทำ-การสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต

นับเป็นอีกช่องทางในการสมัครงานน้องใหม่ไฟแรงสูงและดูท่าว่าจะไม่มี ทางมอดลงง่ายๆ ซะด้วย ทั้งลูกจ้างและผู้สมัครงานต่างให้การตอนรับอย่างท่วมท้......

อ่านต่อ
เคล็ดลับสำคัญในวันสัมภาษณ์งาน

เคล็ดลับสำคัญในวันสัมภาษณ์งาน

วันสัมภาษณ์งานเป็นวันที่ผู้หางานจะต้องเตรียมตัวมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ด้วยแล้วอาจจะต้องเตรียมตัวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความรู้......

อ่านต่อ
รู้หรือไม่ว่าซูชิมีกี่ประเภท ( SuShi )

รู้หรือไม่ว่าซูชิมีกี่ประเภท ( SuShi )

ประวัติของซูชิ ซูชิ (「寿司」 sushi และมีการเขียนหลายแบบ ได้แก่ すし、鮨、ྎ......

อ่านต่อ
อาหารอิตาเลี่ยน

อาหารอิตาเลี่ยน

เนื่องจากผู้เขียนเองก็ไม่รู้ว่าชื่อไหนถูกตามหลักภาษาไทย ก็เลยขอเขียนมันทั้ง 3 ชื่อเลยละกัน ทั้งอาหารอิตาเลี่ยน อาหารอิตาเลียน และอาหา......

อ่านต่อ
ประวัติอาหารอิตาเลี่ยน

ประวัติอาหารอิตาเลี่ยน

ในบรรดาอาหารของชาติตะวันตกทั้งหมด อาหารอิตาเลียนได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติถูกปากที่สุดจนเป็น ที่แพร่หลายรู้จักกันไปทั่วโลกแท......

อ่านต่อ
เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารฝรั่งเศส กับกูรูเลอนอร์มังดี แมนดาริน โอเรียลเต็ล

เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารฝรั่งเศส กับกูรูเลอนอร์มังดี แมนดาริน โอเรียลเต็ล

เรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร หลายคนคิดไกลตัว และไม่จำเป็นเท่าไหร่ ทั้งที่จริงแล้วสำคัญนัก เพราะแค่ได้รับเชิญไปงานแต่ง หรือแม้แต่รับประทานอาหา......

อ่านต่อ
อาหารฝรั่งเศส

อาหารฝรั่งเศส

อาหารฝรั่งเศสได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นสิ่งที่พิเศษ จากผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทั่วโลก ยิ่งเมื่อเร็ว ๆ ......

อ่านต่อ
เมนูประจำของชาวอังกฤษ

เมนูประจำของชาวอังกฤษ

เมนูประจำของชาวอังกฤษที่สามารถหารับประทานได้ตามย่านชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป โดยจะเป็นมันทอด (Chips) เสิร์ฟพร้อมปลาทอดที่ปรุงรสแบบง......

อ่านต่อ
อาหารยุโรปอย่างครบชุดและอุปกรณ์บนโต๊ะ

อาหารยุโรปอย่างครบชุดและอุปกรณ์บนโต๊ะ

อาหารยุโรปเต็มชุดจะถูกนำมาเสิร์ฟทีละอย่าง ๆ ตามลำดับ, ส่วนการทานนั้นก็จะทานทีละอย่าง ๆ ตามลำดับจนจบ ส่วนส้อมและมีดสำหรับรับประทานอาหารจะเ......

อ่านต่อ
อาหารแบบชาวอเมริกัน

อาหารแบบชาวอเมริกัน

เมนูอาหารในอเมริกานั้นมีมากมายและหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่รัฐและผู้คนที่ อาศัยอยู่ในแต่ละเมือง ซึ่งก็ล้วนมีประเพณีการทำอาหารที่เป็นสไตล์ข......

อ่านต่อ
อาหารจีน

อาหารจีน

อาหารจีน หมายถึง อาหารที่ประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งรวมทั้งจีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และฮ่องกง ซึ่งมีหลากหลายชนิดตามแต่ละท้องถิ่น โด......

อ่านต่อ
อาหารการกินที่มาเก๊า

อาหารการกินที่มาเก๊า

อาหารประจำชาติของมาเก๊า เรียกว่า "อาหารแมคกานีส" (Macanese) เป็นอาหารที่ปรุงแต่งรสชาติและนำเอาความโดดเด่นของอาหารชาติต่างๆ ทั้งยุโรป อเมร......

อ่านต่อ
วัฒนธรรมการกินอาหารภาคเหนือของไทย

วัฒนธรรมการกินอาหารภาคเหนือของไทย

ภาคเหนือมีเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกันส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับที่ราบลุ่มแม่น้ำมีอากาศค่อนข้างหนาว อาชีพที่สำคัญในภาคเหนือคือการเพาะปล......

อ่านต่อ
วัฒนธรรมการกินแบบชาวญี่ปุ่น

วัฒนธรรมการกินแบบชาวญี่ปุ่น

โปรดจำให้ขึ้นใจเลยว่าเวลาไปชิมบะหมี่ญี่ปุ่นในร้านญี่ปุ่นแท้ ๆ ท่ามกลางชาวญี่ปุ่น กรุณาส่งเสียงซู้ดซ้าดเวลาสูดเส้นเข้าปากด้วย ยิ่งดังยิ่งด......

อ่านต่อ
วัฒนธรรมการกินของคนจีน

วัฒนธรรมการกินของคนจีน

อาหารจีน ศิลปะและมาตรฐานการปรุงอาหารจีนจัดว่ามีชื่อเสียงในระดับโลก จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าอาหารจีนมีมากกว่าหมื่นชนิดและมีวิธีการปรุงอาหาร......

อ่านต่อ
ตะเกียบ วัฒนธรรมในการกินอาหาร

ตะเกียบ วัฒนธรรมในการกินอาหาร

วัฒนธรรมในการกินอาหาร ของแต่ละชนชาติ มีความแตกต่างกัน ชาวยุโรปและอเมริกัน ใช้มีด และช้อนในการกินอาหาร แต่มีหลายชนชาติในแอฟริกา อาหรับ และ......

อ่านต่อ
คนจีนไม่ได้กินแค่ข้าวสวย วัฒนธรรมอาหารจีนที่คุณอาจยังไม่รู้

คนจีนไม่ได้กินแค่ข้าวสวย วัฒนธรรมอาหารจีนที่คุณอาจยังไม่รู้

เมื่อตอนปลายปีที่แล้ว ผู้เขียนบังเอิญได้ไปเจอสารคดีจากประเทศจีนอยู่เรื่องหนึ่ง ขณะที่กำลังเปิดหาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารบน YouTube ถึงแม......

อ่านต่อ
การรับประทานอาหารจีน

การรับประทานอาหารจีน

สำหรับโต๊ะจีนที่ได้มาตรฐาน เครื่องใช้บนโต๊ะสำหรับแต่ละท่านจะประกอบด้วย ถ้วยซุปพร้อมจานรองและส้อม จานอาหารขนาดเล็กเฉพาะคน แก้วน้ำ ถ้วยชาพร......

อ่านต่อ
สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

สุดยอดอาหารต่างประเทศ 5 ชนิด ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

สเปน : น้ำมันมะกอก มะกอกของไทยนั้นเป็นคนละชนิดกับฝรั่ง มะกอกของฝรั่งที่มีชื่อว่า โอลีฟ (olive) มีน้ำมันที่มีคุณประโยชน์มาก เป็นถือเป็น......

อ่านต่อ
วัฒนธรรมการกิน

วัฒนธรรมการกิน

อาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องหลักสำหรับการดำรงชีวิตเลยละคะ ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเรื่องกินถือเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นเลยทีเดียว ซึ่งในแต่ล......

อ่านต่อ
ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานคือที่มาของความสำเร็จ

ความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานคือที่มาของความสำเร็จ

รูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็ก หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานภาคเอกชนก็ตาม มักเป็นการทำงานในรูปแบบที่เรียกว่......

อ่านต่อ
9 วิธีทำให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน

9 วิธีทำให้เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน

ผู้เขียนเชื่อว่าคนทุกคนย่อมอยากเป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชอบ และเป็นที่ชื่นชมของใคร ๆ ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกที่รักของพ่อแม่ เป็นคน......

อ่านต่อ
9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน

9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน

เรื่องต้องห้ามในออฟฟิศที่ห้ามแชร์ เล่า หรือบอกต่อกับเพื่อนร่วมงาน เพราะว่ามันอาจจะมีผลเสียตามมาแบบคาดไม่ถึงได้ พื้นฐานของคนไทย มักเ......

อ่านต่อ
7 สิ่งที่ควรจำในการคบกับเพื่อนร่วมงาน

7 สิ่งที่ควรจำในการคบกับเพื่อนร่วมงาน

ไม่ว่าใครก็ขาดเพื่อนไว้พูดคุยแก้เหงากันบ้างไม่ได้หรอก โดยเฉพาะในที่ทำงานที่มีความเครียดมากเป็นพิเศษ แถมยังเป็นที่ซึ่งเราต้องใช้เวลาแทบทั้......

อ่านต่อ
7 วิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

7 วิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

7 วิธีพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 1. ทำงานด้วยทัศนคติในด้านบวกเริ่มต้นด้วยการลดคำวิพากวิจารณ์ผู้อื่น เพราะนี่หมายถึงการมุ่งความสนใ......

อ่านต่อ
วิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน

วิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน

ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจส่วนตัว หรือทำงานในองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าขนาดใหญ่ หรือเล็กเพียงใด คงไม่มีใครที่จะสามารถทำงานได้ตามลำพังแต่ผู้เดียว โดยไ......

อ่านต่อ
ปฏิเสธยังไงไม่ให้เสียเพื่อน

ปฏิเสธยังไงไม่ให้เสียเพื่อน

อย่าทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดแต่แรก วิธีนี้เรียกว่าตัดไฟเสียแต่ต้นลม คือ ท่าทีของน้องจะต้องชัดเจน ไม่ทำให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดแต่แรก ไม่ใช่ปากบ......

อ่านต่อ
11 วิธีปฏิเสธคนให้เป็น

11 วิธีปฏิเสธคนให้เป็น

หลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์ที่ถูกชักชวนให้ไปไหน หรือทำอะไรโดยที่ใจจริงไม่อยากทำ แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธได้ ทำให้เกิดความลำบากใจ ยุ่งยากใจ และทำให้ไ......

อ่านต่อ
แนวทางในการคบเพื่อน

แนวทางในการคบเพื่อน

การเข้ากับผู้คนทั่ว ไปได้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำ เราเล่นกับเพื่อนคนอื่น พูดคุยกับเขา ทำงานด้วยกัน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ......

อ่านต่อ
อยู่อย่างไรเมื่อเป็นไมเกรน

อยู่อย่างไรเมื่อเป็นไมเกรน

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการปวดศีรษะ แต่ไม่แน่ใจว่าอาการปวดศีรษะของคุณจะใช่ไมเกรนหรือไม่ ลองสังเกตดูว่าลักษณะการปวดของคุณตรงกับข้อใดบ้าง ......

อ่านต่อ
นอนไม่พอ ลดทอนความจำ

นอนไม่พอ ลดทอนความจำ

เคยเป็นไหมที่บ่อยครั้งที่พยายามนึกเรื่องราวอะไรสักอย่างแต่ก็นึกไม่ออก จำไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน เลยสงสัยว่าตัวเองเป็นปลาทองเ......

อ่านต่อ
วิธีลดความเครียดในการทำงาน

วิธีลดความเครียดในการทำงาน

พวกเราเหล่ามนุษย์งานทั้งหลายต่างต้องทำงานเพื่อให้มีรายได้ในการดำรงชีวิต สนองความต้องการต่าง ๆ ทั้งของตนเองและครอบครัว ซึ่งล้วนแต่เป็นสาเหตุ......

อ่านต่อ
ไรฝุ่น...อีกหนึ่งงานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทย

ไรฝุ่น...อีกหนึ่งงานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทย

“ไรฝุ่น” ชื่อนี้คงเป็นที่คุ้นหูกันไม่น้อยเลย แต่จะใครรู้บ้างว่าเจ้าสัตว์ตัวจิ๋วมองไม่เห็นนี้สามารถก่อปัญหาใหญ่เกินตัวได้ขนาด......

อ่านต่อ
6 วิธีง่าย ๆ ได้ Six Pack

6 วิธีง่าย ๆ ได้ Six Pack

"ซิกซ์แพ็ก"(Six Pack) เป็นคำทับศัพท์หมายถึง "หน้าท้องที่แบนเรียบและแข็งแกร่งจนเห็นกล้ามเนื้อข้างซ้าย 3 มัด ข้างขวา 3 มัด" ที่ผ่านมามีผลการว......

อ่านต่อ
14 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไรฝุ่น

14 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไรฝุ่น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับไรฝุ่น มีบางส่วนที่ถามคล้าย ๆ กันจึงได้รวบรวมตอบคำถามไว้เพื่อให้มีความเข้าใจไรฝุ่นได้กระจ่างขึ้นและสามารถนำข้อมูล......

อ่านต่อ
10 ข้อดีของการนอน 4 ทุ่ม

10 ข้อดีของการนอน 4 ทุ่ม

นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ กล่าวว่าจากข้อมูลผลเสียของการนอนดึกส่งให้ 5 อวัยวะหลักเสื่อมเร็วขึ้น ได้แก......

อ่านต่อ
มันสมองของวิเศษในตัวของท่าน (สุขภาพทั่วไป)

มันสมองของวิเศษในตัวของท่าน (สุขภาพทั่วไป)

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี บางทีท่านอาจจะบ่นว่า หัว (คือสมอง) ของท่านไม่ดีสู้คนอื่นไม่ได้ หรือ......

อ่านต่อ
นิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง

นิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง

หน้าที่ของสมองยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้การเคลื่อนไหวและความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน......

อ่านต่อ
นิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง

นิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง

หน้าที่ของสมองยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ อารมณ์ ความจำ การเรียนรู้การเคลื่อนไหวและความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ แต่ค......

อ่านต่อ
มันสมองของวิเศษในตัวของท่าน (สุขภาพทั่วไป)

มันสมองของวิเศษในตัวของท่าน (สุขภาพทั่วไป)

บางทีท่านอาจจะบ่นว่า หัว (คือสมอง) ของท่านไม่ดีสู้คนอื่นไม่ได้ หรือคงเคยพูดว่า วันนี้ทำงานมาก จนหัว (หัวสมอง) เพลียเห็นจะต้องพักเสียท......

อ่านต่อ
อดมื้อเย็น ใช่ว่าจะผอม

อดมื้อเย็น ใช่ว่าจะผอม

ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง การรับประทานอาหารจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักขึ้นได้และก็......

อ่านต่อ
9 เทคนิค ฝึกสมองไบรท์

9 เทคนิค ฝึกสมองไบรท์

โดย วนิษา เรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยภาพจาก ม.ฮาร์วาร์ด ผู้หญิงสมัยนี้ อยากสวย ฉลาด และสุขภาพดี ทุกคนจึงพากันดูแลรูปร่าง ด้วยการออกกำลั......

อ่านต่อ

เรื่องสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม 2

13. ผู้ที่รับประทานไข่เป็นเวลา 8 อาทิตย์ลดน้ำหนักได้มากกว่าผู้ที่ไม่รับประทานถึง 65 เปอร์เซ็นต์ และรอบเอวลดลงเกือบสองเท่า เพราะผู้ที่รั......

อ่านต่อ
เรื่องควรรู้ แว่นตา

เรื่องควรรู้ แว่นตา

การวัดสายตา จำเป็นต้องวัดกับจักษุแพทย์หรือเปล่า การวัดสายตาประกอบแว่นเป็นวิธีการแก้ปัญหาสายตาสั้น ยาวหรือเอียงที่ยังได้รับความนิยมมาก แม......

อ่านต่อ
สร้างครอบครัวสุขภาพดี

สร้างครอบครัวสุขภาพดี

กลับหน้าแรก >> เรื่องที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ 7 ประการของการออก กำลังกายเป็นประจำ คุณคงทราบว่าการอ......

อ่านต่อ
ข้อควรรู้เรื่องการนอน

ข้อควรรู้เรื่องการนอน

กลับหน้าแรก >> ...

อ่านต่อ
เรื่องสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

เรื่องสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม

1. การดื่มน้ำปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็วอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำเป็นพิษ เนื่องจากเลือดเจือจาง ร่างกายจึงขับโปแตสเซียมออกจากเซลล์เพื่อปรับสมดุลระ......

อ่านต่อ
ยิ่งเจ็บ ยิ่งได้ผล กับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

ยิ่งเจ็บ ยิ่งได้ผล กับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

ทุกวันนี้คุณออกกำลังกายถูกต้องแล้วหรือไม่ การออกกำลังกายที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย และบาดเจ็บ อาการเจ็บปวดที่กล้ามเน......

อ่านต่อ
มาปรับท่านั่งที่ดีต่อสุขภาพหลังของคุณกัน

มาปรับท่านั่งที่ดีต่อสุขภาพหลังของคุณกัน

สวัสดีจ้า หลายท่านคงจะเคยมีปัญหาปวดเมื่อยหลัง เจ็บหลัง ทั้งที่อายุก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ จริง ๆ แล้วหากท่านรักษาท่านั่งที่ดีได้ตลอดทั้งวัน ......

อ่านต่อ
โภชนาการถูกวิธีช่วงเทศกาลเจ

โภชนาการถูกวิธีช่วงเทศกาลเจ

ถึงเวลาถือศีลกินเจอีกวาระหนึ่งแล้ว เราจะเห็นร้านอาหารปักธงสีเหลืองเป็นแถว ๆ ร้านที่เคยขายอาหารธรรมดาที่มีเนื้อสัตว์จะกลายสภาพเป็นร้านอาหารเ......

อ่านต่อ
ภัยย้อนรอยในเครื่องปรับอากาศ

ภัยย้อนรอยในเครื่องปรับอากาศ

ยิ่งอากาศร้อนจัดขึ้น เราก็ยิ่งหันมานิยมใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้นทั้งในกลางวัน และตอนกลางคืน เรียกได้ว่าชีวิตของใครหลายคนแทบจะอยู่ในไอเย็นข......

อ่านต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิต

ปัญหาสุขภาพจิตเป็นภาวะจิตใจที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนผสมผสานกัน ในทางจิตวิทยาเชื่อว่าปัญหาสุขภาพจิตมีสาเหตุแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มปัจจัยคือ ป......

อ่านต่อ
ประโยชน์ 7 ประการของการออกกำลังกายเป็นประจำ

ประโยชน์ 7 ประการของการออกกำลังกายเป็นประจำ

คุณคงทราบว่าการออกกำลังกายดีต่อคุณ แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันดีอย่างไรถ้าคุณต้องการมีสุขภาพดี รู้สึกดีขึ้น มีพลังมากขึ้น หรืออาจมีชีวิตที่......

อ่านต่อ
บริหารร่างกายให้ฟิต ด้วยผ้าขนหนู

บริหารร่างกายให้ฟิต ด้วยผ้าขนหนู

เชื่อว่าทุกคนคงต้องมีผ้าขนหนูอยู่ที่บ้าน แต่รู้หรือไม่ค่ะว่านอกจากประโยชน์ของผ้าขนหนูที่ช่วยห่อหุ้ม ทำความสะอาดร่างกาย เรายังสามารถใช้ผ้าขน......

อ่านต่อ
บริหารจิต เพื่อสุขภาพใจ

บริหารจิต เพื่อสุขภาพใจ

ท่ามกลางสังคมที่สับสนวุ่นวาย จิตใจของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข แต่น่าเสียดายที่เวลาส่วนให......

อ่านต่อ
นอนอย่างไรให้สุขภาพดี

นอนอย่างไรให้สุขภาพดี

เพราะการพักผ่อนที่ชาร์จพลังชีวิตได้ดีที่สุดคือ “การนอน” แต่เชื่อหรือไม่ว่าแม้คุณจะนอนได้ในระยะเวลา 8 ชั่วโมงตามที่แพทย์หรือนักด......

อ่านต่อ
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง

เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง

เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานสำหรับตนเอง 1. รู้ทัน ฝึกรู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง บอกกับตัวเองได้ว่าขณะนี้กำลังรู้สึกอย่างไร และรู้ไ......

อ่านต่อ
เทคนิคการดูแลสุขภาพในที่ทำงาน

เทคนิคการดูแลสุขภาพในที่ทำงาน

การมีสุขภาพที่ดี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้หน้าที่การงานของท่านดีขึ้น เรามาดูกันว่าการดูแลสุขภาพในที่ทำงานนั้นควรทำอย่างไรบ้าง การดูแ......

อ่านต่อ
ต้อหิน จากการใช้คอมพิวเตอร์

ต้อหิน จากการใช้คอมพิวเตอร์

"ต้อหิน" เป็นโรคที่มีการทำลายประสาทตาอย่างช้าๆ โดยผู้ที่เป็นมักมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือความดันในตาสูง ทำให้ลูกตาแข็งกว่าปกติอันเป็นที่มาของ......

อ่านต่อ
ตรวจเบาหวาน ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร

ตรวจเบาหวาน ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร

การเจาะเลือดเก็บตัวอย่างในโปรแกรมตรวจสุขภาพส่วนใหญ่ มักให้ผู้ที่รับการตรวจงดอาหารก่อน 8-12 ชั่วโมง โดยผลเลือดส่วนหนึ่งจะบอกระดับน้ำตาลในเ......

อ่านต่อ
เคล็ดลับสุขภาพดีในที่ทำงาน

เคล็ดลับสุขภาพดีในที่ทำงาน

ในปีหนึ่ง ๆ เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน หาเงิน โดยไม่ได้คำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพเท่าที่ควร การออกกำลังกาย และการกินอาหารที่มีประโยช......

อ่านต่อ
กำลังใจตัวช่วยง่ายๆที่ทำให้เลิกบุหรี่

กำลังใจตัวช่วยง่ายๆที่ทำให้เลิกบุหรี่

การสูบบุหรี่ ทางการแพทย์นับเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่ง เรียกว่า โรคติดบุหรี่ ดังนั้น การเลิกบุหรี่จึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ผู้สูบบุหรี่ทุกคนต......

อ่านต่อ
การส่งเสริมสุขภาพจิต

การส่งเสริมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตใจ เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ ช่วยให้ปรับตัวในชีวิตให้เป็นประโยชน์ ทั้งการเรียน การทำงาน สังคม......

อ่านต่อ
การผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน

การผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน

การทำงานเป็นโอกาสอันดีที่บุคคลจะได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ และก่อให้เกิดรายได้ที่จะเลี้ยงต......

อ่านต่อ
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง

การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง

เมื่อเกิดทุกข์มากๆ ผลที่ตามมาไม่ได้มีต่อจิตใจหรืออารมณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่จะมีผลกระทบต่อร่างกายและความเป็นอยู่ทุกอย่างของเราด้......

อ่านต่อ
10 วิธีดูแลจิตใจตนเอง

10 วิธีดูแลจิตใจตนเอง

ดูแลจิตใจตนเองได้ง่าย ๆ 1. ตั้งสติให้มั่น มองทุกปัญหาว่ามีทางแก้ไข 2. หากรู้สึกท้อใจ ให้ค้นหาแหล่งสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ได้แก่ ความรั......

อ่านต่อ
เสียงเพลงมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

เสียงเพลงมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร

“เสียงเพลง” ทำให้ออกกำลังกายได้”อึด”ขึ้น เป็นเรื่องจริง ถ้าพูดถึงเสียงเพลงกับการออกกำลังกาย คนส่วนใหญ่มักจะ......

อ่านต่อ
เตือนใช้แท็บเล็ต-สมาร์ทโฟนก่อนนอน ทำหลับไม่สนิท

เตือนใช้แท็บเล็ต-สมาร์ทโฟนก่อนนอน ทำหลับไม่สนิท

นักวิจัยเตือน เล่นแท็บเล็ต-สมาร์ทโฟนก่อนนอน ทำให้นอนหลับไม่สนิท เหตุแสงสีฟ้าจากหน้าจอ ทำสมองเข้าใจว่ายังเป็นกลางวันอยู่ แนะใช้ไม่เกินวันละ ......

อ่านต่อ
โรคบ้างาน ภัยเงียบ! ของคนวัยทำงาน

โรคบ้างาน ภัยเงียบ! ของคนวัยทำงาน

ท่ามกลางการแข่งขันของสังคมไทยในยุคปัจจุบันทำให้คนเราต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียงสำหรับการเลี้ยงดูครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่......

อ่านต่อ
MS โรคร้าย วัยทำงาน

MS โรคร้าย วัยทำงาน

เพื่อนๆที่เคยอยู่ดีๆก็เป็นลมล้มวูบไป บางครั้งอาจจะเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่ถ้าหากวันหนึ่งเกิดนั่งทำงานอยู่ดีๆ ลุกขึ้นมาแล้วเกิดอาการห......

อ่านต่อ
โรคโลหิตจางของคนทำงาน

โรคโลหิตจางของคนทำงาน

โรคโลหิตจาง...จางอย่างไร ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อธิบายให้ฟังถึงโรคโลหิตจางว่า......

อ่านต่อ
การเกิดโรคของวัยทำงาน

การเกิดโรคของวัยทำงาน

เพื่อสุขภาพ การ ที่เราเข้าสู่วัยทำงาน ที่มีการทำงาน โดยที่ไม่ค่อยมีเวลาในการ ใส่ใจเรื่องของ การดูแล สุขภาพร่างกาย ของตนเอง เพราะฉะนั้น ร่าง......

อ่านต่อ
โรคปวดหลัง…ภัยเงียบของหนุ่มสาวออฟฟิศ

โรคปวดหลัง…ภัยเงียบของหนุ่มสาวออฟฟิศ

ปัจจุบัน โรคปวดหลังพบได้บ่อยในหมู่ ผู้ที่มีอาชีพนั่งทำงานเป็นเวลานาน ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ สาเหตุของโรคปวดหลังในกลุ่มนี้ ......

อ่านต่อ
โรคปวดศีรษะชนิดตึงตัว

โรคปวดศีรษะชนิดตึงตัว

โรคปวดศีรษะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชาชนทั่วไปจากการศึกษาทางสถิติพบว่า โดยเฉลี่ยผู้ชายร้อยละ 93 และผู้หญิงร้อยละ 99 ต่างเคยมีอาการปวดศีรษะใน......

อ่านต่อ
หมอนรองกระดูกคอเสื่อมในวัยทำงาน

หมอนรองกระดูกคอเสื่อมในวัยทำงาน

หนุ่มสาววัยทำงานทั้งหลาย มีอาการเหล่านี้หรือไม่ ปวดกระดูกคอ ปวดบ่า ปวดไหล่ ร้าวลงไปที่แขน รวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรง บางรายเป็นมากถึงขั้นยกแ......

อ่านต่อ
โรคกรดไหลย้อนและโรคนอนกรน

โรคกรดไหลย้อนและโรคนอนกรน

ความอ้วนนั้นนอกจากจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานแล้ว ยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคอื่นๆ ตามมามากมาย และหนึ่งในนั้นประกอบด้วย โรคกรดไหล......

อ่านต่อ
โรคของคนวัยทำงาน

โรคของคนวัยทำงาน

ปวดหลังและกระดูก คนที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกันสัก 1-2 ปี มักจะเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่......

อ่านต่อ
โรคยอดฮิตตามติดชีวิตคนทำงาน

โรคยอดฮิตตามติดชีวิตคนทำงาน

ชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า? - ตื่นนอนแต่เช้ามืด อาบน้ำแต่งตัว ฝ่ารถติดไปทำงาน - ดื่มกาแฟ 1 แก้ว เป็นอาหารเช้า - นั่งทำงานหน้......

อ่านต่อ
โรคตาในวัยทำงาน

โรคตาในวัยทำงาน

วัยทำงาน เป็นช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้สายตามากกว่าช่วงเวลาอื่น ดังนั้นการดูแลถนอมดวงตาให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆจึงเป็นสิ่งจำเป็น โรคตาที......

อ่านต่อ
ปวดศีรษะไมเกรน

ปวดศีรษะไมเกรน

สาเหตุของปวดศีรษะไมเกรน สาเหตุที่แท้จริงของปวดศีรษะไมเกรนยังไม่มีใครทราบ แต่เชื่อว่าสมองของผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนมีการไวในการตอบสนอง ต่อสิ......

อ่านต่อ
8 โรคร้ายของวัยทำงาน

8 โรคร้ายของวัยทำงาน

ถ้ากายป่วยกระเสาะกระแสะ ประสิทธิภาพในการทำงานก็ย่อมลดลงเป็นธรรมดา หลังจากขะมักเขม้น คร่ำเคร่ง เรียนรู้เรื่องการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาอง......

อ่านต่อ
อาหารดีเพื่อสุขภาพ

อาหารดีเพื่อสุขภาพ

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพ ร่างกายของคนเรา การรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย เนื่องจากสภาพ......

อ่านต่อ
อาหารดีมีประโยชน์

อาหารดีมีประโยชน์

1. นมเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมแคลเซียมร่างกายของผู้หญิงเราต้องการแคลเซียมไปใช้มากกว่าผู้ชายในการดูแลกระดูกให้แข็งแรง (โดยเฉพาะช่วงตั้งครรภ......

อ่านต่อ
อาหารดี สมองดี พัฒนาไอคิวด้วยผัก-ผลไม้

อาหารดี สมองดี พัฒนาไอคิวด้วยผัก-ผลไม้

บำรุงสมองก่อนเรียนด้วยเมนูจาก “ผัก-ผลไม้” ใกล้ตัว เตรียมง่ายไม่ยุ่งยาก ทานประจำทำสมองแล่น “โภชนาการอาหารที่ดี&rd......

อ่านต่อ
อ่านประโยชน์ของแลคโตบาซิลัสกันดีกว่า

อ่านประโยชน์ของแลคโตบาซิลัสกันดีกว่า

เอ๊ะๆ!!! อย่าเพิ่งเลื่อนลงข้างล่างนะ ไม่มีอะไรในกอไผ่ หรอกจริง จริ๊ง!!! 1. ช่วยในระบบการย่อยอาหาร เนื่องจากแบคทีเรียแลคโตบาซิ......

อ่านต่อ
เห็ด กินดีมีประโยชน์

เห็ด กินดีมีประโยชน์

ถ้าพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพแล้วละก็ จะต้องรวมเห็ดเป็นหนึ่งในนั้นด้วย แต่ต้องเป็นเห็ดที่กินได้เท่านั้น เพราะหากใครขืนกินเห็ดมีพิษไปรับรองว......

อ่านต่อ
สุขภาพดี แลกด้วยอาหารมีประโยชน์

สุขภาพดี แลกด้วยอาหารมีประโยชน์

เดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่กระแสคนรักสุขภาพ จนต้องยอมรับกันจริงๆ ว่าอีกหน่อยคนไทยคงมีอายุยืนกันถ้วนหน้า และหนทางการมีสุขภาพดีนั้นอาหารท......

อ่านต่อ
สุขภาพดี เริ่มที่อาหารเช้า

สุขภาพดี เริ่มที่อาหารเช้า

วิธีการดูแลสุขภาพทำได้ไม่ยากเลย ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มต้น ให้เริ่มจากอาหารการกินก่อน โดยเฉพาะมื้อแรกของวัน คืออาหารเช้า ในอดีตคุณอาจ......

อ่านต่อ
สารอาหารดีดี..ที่มีในข้าวโพด

สารอาหารดีดี..ที่มีในข้าวโพด

คาร์โบไฮเดรท ข้าวโพดเป็นพืชที่ให้พลังงาน ในเนื้อในของเมล็ดข้าวโพดที่แก่จัด จะมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรทประมาณร้อยละ 72 จึงจัดเป็นอาหารจำพวก......

อ่านต่อ
สับปะรด มีประโยชน์อย่างไร

สับปะรด มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์และสรรพคุณของ สับปะรด 1. ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง รับประทานสับปะรดวันละหนึ่งชิ้นก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินซี ที่ส......

อ่านต่อ
ใยอาหารมีประโยชน์อย่างไร

ใยอาหารมีประโยชน์อย่างไร

ใยอาหาร : แก้ปัญหาท้องผูก ใยอาหารคือส่วนของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป แล้วร่างกายไม่มีน้ำย่อยอะไรจะมาย่อยส่วนที่เป็นใยอาหารได้ จนกระทั......

อ่านต่อ
ฟองเต้าหู้ อร่อย ดี มีประโยชน์

ฟองเต้าหู้ อร่อย ดี มีประโยชน์

หากพูดถึงอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน และสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลาย ทั้งของคาวและของหวาน แน่นอนว่าหนึ่งในอาหารที่นึกถึงนั้นต้องมี ฟอง......

อ่านต่อ
ประโยชน์อาหารหลัก 5 หมู่

ประโยชน์อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารสร้างเสริมทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ทุกคนต้องการอาหารไปเสริมสร้างความเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะการแบ่งเซลล์ในร่างกายนั้นต้องอาศัยสา......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของผัก

ประโยชน์ของผัก

1. สะเดา (Neem tree) มีเบต้าแคโรทีนสูง บำรุงสายตา เสริมระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้นอนหลับ 2. ผักกาดขาว (Chinese white cabbage) ช่วยระบบย่อยอาหาร ข......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของนมเปรี้ยว

ประโยชน์ของนมเปรี้ยว

เชื่อว่ามีคุณผู้หญิงหลายๆท่านที่เข้าใจว่าดื่มหรือรับประทานนมเปรี้ยว จะช่วยลดความอ้วนได้ ในฉบับนี้เราจะมารู้จักนมเปรี้ยวกัน นมเปรี้ยวหรือ โย......

อ่านต่อ
ประโยชน์ของข้าว

ประโยชน์ของข้าว

ข้าว จัดเป็นอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อประชากรโลก มีผู้คนว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ประเทศไทยเรานั้น มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลั......

อ่านต่อ
น้ำผึ้งมีประโยชน์อย่างไร มีคุณค่าทางอาหารอย่างไร

น้ำผึ้งมีประโยชน์อย่างไร มีคุณค่าทางอาหารอย่างไร

น้ำผึ้ง ได้รับการยอมรับกันมาเป็นเวลาช้านานว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากในน้ำผึ้งประกอบไปด้วยน้ำตาลหลายชนิดที่ดูดซึมเข้าร่างกายได้ง......

อ่านต่อ
เกาลัด อร่อยดี มีประโยชน์

เกาลัด อร่อยดี มีประโยชน์

จากกระแสใส่ใจสุขภาพได้ทำให้หลายคนหันมาสนใจอาหารประเภทถั่ว ไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลือง ถั่วเขียว อัลมอลด์หรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งถือว่าเป็นอาห......

อ่านต่อ
กินโยเกิร์ต-นมเปรี้ยวอย่างไร? ได้ประโยชน์

กินโยเกิร์ต-นมเปรี้ยวอย่างไร? ได้ประโยชน์

โยเกิร์ต (Yoghurt) และนมเปรี้ยว (Drinking yoghurt) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนมสด หรือนมพร่องมันเนย โดยการใช้แบคทีเรีย แ......

อ่านต่อ
กินปลาแล้วดีมีแต่ประโยชน์

กินปลาแล้วดีมีแต่ประโยชน์

เมื่อรับประทานปลาเป็นประจำจะทำให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระดูกและฟันที่เกิดจากการขาดธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม โรคหัวใจเ......

อ่านต่อ
กินดีมีประโยชน์

กินดีมีประโยชน์

กินดีๆ จะมีรางวัล ผักและผลไม้บางอย่างหากกินไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้ได้รับประโยชน์หรือสารอาหารต่างๆ น้อยกว่าที่ควร แก้วมังกร - ผลไม้รสช......

อ่านต่อ
กล้วยดีมีประโยชน์

กล้วยดีมีประโยชน์

กล้วย เป็นผลไม้ที่เรามักจะเห็นนักกีฬารับประทานในช่วงระหว่างพักของการแข่งขัน เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่ากล้วยให้ประโยชน์อย่างไรกับนักกีฬา ว่......

อ่านต่อ
9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล

9 อาหารมีประโยชน์ ลดโคเลสเตอรอล

แม้ว่าโคเลสเตอรอลจะมีประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างพลังงานแก่ร่างกายของคน แต่ถ้ามีมากจนล้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โคเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนั้น อาจส่ง......

อ่านต่อ
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างชาญฉลาด

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างชาญฉลาด

ถ้าคุณต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและได้ประโยชน์ ต่อสุขภาพร่างกายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณต้องออกกำลังกายแบบชาญฉลาด คือ เริ่มต้นอย่างถู......

อ่านต่อ
อาหารดีมีประโยชน์จากทั่วโลก

อาหารดีมีประโยชน์จากทั่วโลก

ทุกวันนี้มีอาหารให้เราเลือกกินตั้งมากมายหลายประเภท หลากหลายกันไปมีทั้งอาหารไทยบ้านเราก็มีหลายเมนูอย่างล้นเหลือ และยังอาหารนานาชาติที่เข้ามา......

อ่านต่อ
สุขภาพจิตดีที่บ้าน

สุขภาพจิตดีที่บ้าน

คุณลักษณะของสุขภาพจิตดี น่าจะมีอยู่อย่างน้อย 8 ประการ คือ 1.มีจิตใจแจ่มใส มีสุขภาพจิตดีย่อมมีพื้นฐานมาจากจิตใจ ถ้าจิตใจไม่แ......

อ่านต่อ
อาหารที่ควรเลี่ยง ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ..

อาหารที่ควรเลี่ยง ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ..

อาหาร ที่มีประโยชน์น้อยแถมมีโทษ.. ถ้าเจอแจ๊ตพอต อาจป่วย ไม่คุ้มกันค่ะใกล้ตัวเรานี่เอง… หลีกเลี่ยงได้ ก็หลีกเลี่ยง มาเริ่มกันเลย ......

อ่านต่อ
สร้างครอบครัวสุขภาพดี

สร้างครอบครัวสุขภาพดี

ครอบครัวที่อิ่มเอมด้วยความสุข ความประทับใจ ความอบอุ่น ย่อมมีพื้นฐานมาจากความรัก ความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยซึ่งกันและกัน ที......

อ่านต่อ
อาหารบำรุงสายตา

อาหารบำรุงสายตา

อาหารดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพฉันใด อาหารบำรุงสายตาก็มีความจำเป็นต่อสุขภาพสายตาที่ดีฉันนั้น การมองเห็นเป็นสิ่งที่วิเศษสุดของคนเรา สุขภาพสายตาคว......

อ่านต่อ
อาหารมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร

อาหารมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร

อาหารมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร อาหารเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ อาหารหลายหลากชนิด ก็มีทั้งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และบ้างก็เป็น......

อ่านต่อ
ฝึกร่างกาย สั่งอวัยวะให้หัวเราะ

ฝึกร่างกาย สั่งอวัยวะให้หัวเราะ

การหัวเราะ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ หัวเราะธรรมชาติ เกิดจากถูกกระตุ้นให้มีอารมณ์ขัน ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และหัวเราะบำบัด เป็นการหัวเร......

อ่านต่อ
นอนดึกอันตรายกว่าที่คิด

นอนดึกอันตรายกว่าที่คิด

การนอนน้อยมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างมาก คนที่นอนน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อวันจะมีอายุสั้นกว่าวัยอันควร เนื่องจากร่างกายของเรามีกลไกทุกอย่างคล้าย......

อ่านต่อ
3 โรคยอดฮิต วัยทำงาน

3 โรคยอดฮิต วัยทำงาน

ทุกวันนี้ชีวิตของคนเมืองส่วนใหญ่ล้วนเร่งรีบ ด้วยหน้าที่การงานที่จำเป็น และนั่นเองจึงเป็นที่มาของความเครียด การกินอาหารไม่ตรงเวลา อีกทั้......

อ่านต่อ
อาหารหลัก 5 หมู่ สารบำรุงสมองใกล้ตัว

อาหารหลัก 5 หมู่ สารบำรุงสมองใกล้ตัว

สารอาหารบำรุงสมองสำหรับลูก ไม่ต้องไปมองหาที่ไหนไกลเลย หากลูกสามารถทานอาหารหลักได้ครบทั้ง 5 หมู่ นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว อาหารห......

อ่านต่อ
วิตามินดี

วิตามินดี

วิตามินดี (CALCIFEROL หรือ ERGOSTEROL) เป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการเพื่อการรักษาภาวะสมดุลของระดับแคลเซียมในเลือดและในกระดูก เมื่อร......

อ่านต่อ
5 สุดยอดอาหารดีท็อกซ์

5 สุดยอดอาหารดีท็อกซ์

1. กระเทียมช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและมีคุณสมบัติในการขับพิษ ยับยั้งพิษ และสลายพิษอยู่ครบถ้วนทั้งสามคุณสมบัติ อาจจะเป็นอาหารที่มีกล......

อ่านต่อ
ข้อควรรู้เรื่องการนอน

ข้อควรรู้เรื่องการนอน

เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าวิธีพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะหลับสบายยามหัวถึงหมอน หรือหลับได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ การนอนส......

อ่านต่อ
10 วิธีดี ๆ ทำให้จิตใจผ่องใส

10 วิธีดี ๆ ทำให้จิตใจผ่องใส

ด้วยสภาวะสังคมในปัจจุบัน หลาย ๆ ครั้งที่อาจทำให้เรารู้สึกอ่อนล้า เหนื่อยหน่าย เบื่อ เซ็ง วันนี้กระปุกดอทคอมจึงขอแนะนำวิธีดี ๆ ในการฟื้น......

อ่านต่อ
6 นิสัยของสุขภาพจิตเสียที่ควรเลี่ยง

6 นิสัยของสุขภาพจิตเสียที่ควรเลี่ยง

ใครที่อยากสุขภาพจิตดีละก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่อไปนี้ ขี้ระแวง คนที่มีนิสัยขี้ระแวงนั้นเป็นคนที่ไม่เคยไว้วางใจใครเลย ใคร......

อ่านต่อ
4 ข้อสอบชีวิต ผ่านได้ไม่เครียด

4 ข้อสอบชีวิต ผ่านได้ไม่เครียด

หากเปรียบชีวิตกับการเรียนรู้ ปัญหาชีวิตก็เหมือนกับข้อสอบที่ต้องสอบให้ผ่าน สอบผ่านอย่างเดียวไม่พอ ต้องสอบผ่านแบบสุขภาพจิตดีด้วย ค......

อ่านต่อ
วัยทำงานกับการดูแลสุขภาพ

วัยทำงานกับการดูแลสุขภาพ

ประเทศไทยแม้จะยังอยู่ในช่วงของการได้เปรียบทางประชากร คือ มีวัยแรงงาน (15 - 59 ปี) ซึ่งเป็นวัยที่ก่อให้เกิดผลผลิตทางด้านเศรษฐกิจ และมีส่......

อ่านต่อ
10 วิธีเพื่อให้การนอนหลับดีขึ้น

10 วิธีเพื่อให้การนอนหลับดีขึ้น

ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการนอน คุณอาจจะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อให้การนอนของคุณมีคุณภาพมากขึ้นคุณเป็นคนนึงที่รู้สึกง่วงตลอดทั้งวันห......

อ่านต่อ
สุขภาพจิตคนทำงาน รู้ก่อนเรื้อรัง

สุขภาพจิตคนทำงาน รู้ก่อนเรื้อรัง

ปัจจุบันสุขภาพจิตของคนไทยวัยทำงานมีระดับความเครียดสูงมาก โดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจการแข่งขันที่สูงในเร......

อ่านต่อ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียด

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียด

การจัดการกับความเครียดที่ดีที่สุด ไม่ใช่การรักษาที่ปลายเหตุ แต่ควรย้อนกลับมาดูกันตั้งแต่ต้นเหตุว่าสิ่งใดคือจุดกำเนิดของการทำให้เกิ......

อ่านต่อ
ออกกำลังแบบไหน...เหมาะกับวัยทำงาน

ออกกำลังแบบไหน...เหมาะกับวัยทำงาน

ความจริงแล้ววัยทำงานนี่แหละเป็นวัยที่ควรออกกำลังมากที่สุด เพราะร่างกายต้องการความแข็งแรงพร้อมรับทุกสถานการณ์ ถ้าสุขภาพไม่ดีซะแล้วจะเอาแ......

อ่านต่อ
เผย 5 ปัจจัยฆ่าตัวตาย

เผย 5 ปัจจัยฆ่าตัวตาย

งานวิจัยกรมสุขภาพจิตชี้ 5 ปัจจัยครอบครัวต้นเหตุเด็กฆ่าตัวตาย พ่อแม่ด่าทอ-ไม่มีเวลาให้-กดขี่-เครียด-ไร้ค่า แนะพูดจาให้เกียรติกันและก......

อ่านต่อ
ภาวะซึมเศร้า (Depression)

ภาวะซึมเศร้า (Depression)

Depression หรือภาวะซึมเศร้า เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากภาวะจิตใจที่หม่นหมอง เศร้าสร้อย หดหู มอง โลกในแง่ร้าย แสดงออกได้ทัง้ทางด้านอารมณ์ ......

อ่านต่อ
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสุขภาพ

ปัจจุบันนิ้ แม้จะมีการกระจายข้อมูลข่าวสารทางด้านการแพทย์และสุขภาพออกไปหลายสื่อ และสามารถเข้าถึงคนได้หลายกลุ่มมากขึ้น แต่ในความเป็นจริง......

อ่านต่อ
คนสุขภาพจิตดีเป็นอย่างไร อย่างไรคือคนปกติ

คนสุขภาพจิตดีเป็นอย่างไร อย่างไรคือคนปกติ

หลาย ๆ ครั้งเวลาที่เราพูดถึงสุขภาพจิตเรามักรู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้ว่าสุขภาพจิตดีเป็นอย่างไร หรือสุขภาพจิตไม่ดีเป็นอย่างไร แต่บางครั้งเ......

อ่านต่อ
5 วิธีการสร้างกำลังใจให้ไปออกกำลังกาย

5 วิธีการสร้างกำลังใจให้ไปออกกำลังกาย

สิ่งหนึ่งที่ชวยให้การลดความอ้วนได้ผลที่สุด หนีไม่พ้นเรื่องของการออกกำลังกาย แต่การออกกำลังกายสำหรับสาวออฟฟิศอย่างเราๆ มองดูเป็นเรื่องให......

อ่านต่อ
เตือนภัยไข้กาฬหลังแอ่น

เตือนภัยไข้กาฬหลังแอ่น

ช่วงนี้มีกระแสการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่มีอาการใกล้เคียงว่าจะป่วยเป็นโรค ไข้กาฬหลังแอ่นในประเทศไทยอยู่บ่อยครั้ง ทั้งที่เป็นผู้ป่ว......

อ่านต่อ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/อุบัติภัย

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/อุบัติภัย

โทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีต้องการรถพยาบาล ไฟไหม้ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม โทรหมายเลขฉุกเฉิน โทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉินแต่ละหมายเลขถูกกำหนดไว้สำหรับ ......

อ่านต่อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รู้จักกันไหมเอ่ยว่า " โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ " คืออะไร และมีโรคอะไรที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้าง วันนี้เราจะไปทำความรู้จัก "โรค" ที่ส......

อ่านต่อ
การป้องกันการติดเชื้อ HIV

การป้องกันการติดเชื้อ HIV

วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ที่ดีที่สุด คือการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ เช่น การฉีดยาเสพติดเข้าเส้น การมีเพศสัมพันธ์ที่......

อ่านต่อ
การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

การดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ

หลายคนที่เคยดูละคร คงเคยเจอเหตุการณ์ที่ผู้ชายต้องเสียชีวิตขณะหรือหลังมีเพศสัมพันธ์ สุดท้ายแล้วแพทย์ก็บอกว่าผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวา......

อ่านต่อ
โรควุ้นในตาเสื่อม

โรควุ้นในตาเสื่อม

โรควุ้นในตาเสื่อม เป็นโรคที่มักจะเกิดกับผู้มีอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป แต่ปันจุบันกลับพบโรคนี้ในวัยหนุ่มสาวคนทำงานออฟฟิศกันมากขึ้นจนน่าตกใจ เร......

อ่านต่อ
โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า

โรคซึมเศร้า เป็นโรคทาง อารมณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง โดยไม่มีสาเหตุอารมณ์ซึมเศร้า อาจเริ่มต้นจากน้อยๆ ......

อ่านต่อ
โรคนิ้วล็อค

โรคนิ้วล็อค

ภาวะนิ้วล็อค หรือ ภาวะปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ (Trigger finger & Trigger thumb) เป็นภาวะที่มีสาเหตุเกิดจากการหนาตัวขึ้น ปลอกหุ้มเส้นเอ็นบริเว......

อ่านต่อ
โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ

หมายถึงการเกิดการอักเสบของระบบขับปัสสาวะ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ท่อปัสสาวะจนถึงไต สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อโรคแถวบริเวณท่อปัสสาวะ โรคทางเดินปั......

อ่านต่อ
นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

Social And Environment Policy จากวิสัยทัศน์ที่ ทีโอที มุ่งมั่นตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสาธารณชนสู่นโยบายที่ชัดเจนในการสร้างจิตสำนึกข......

อ่านต่อ
โฉมหน้าใหม่ของการทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย

โฉมหน้าใหม่ของการทำงานเพื่อสังคมในประเทศไทย

หากนับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เริ่มมีองค์กรสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นในประเทศไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นมาตล......

อ่านต่อ
จิตอาสา (Volunteer Spirit) โดย บก.ลายจุด

จิตอาสา (Volunteer Spirit) โดย บก.ลายจุด

คำว่า "จิตอาสา" มีการใช้ครั้งแรกหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิประมาณ 1 ปี โดยคนทำงานแผนพัฒนาจิตของ สสส นั่งคิดกัน 3 คน ผมคือ 1 ในนั้น ทีแรกจะ......

อ่านต่อ
Young Citizen กิจการเพื่อสังคมของคนหนุ่มสาว

Young Citizen กิจการเพื่อสังคมของคนหนุ่มสาว

“ข้าวหอมสุข” ส่งกลิ่นหอมและความสุขอยู่ในบูธเล็ก ๆ ของงาน“คนไทยขอมือหน่อยฯ” นี่คือหนึ่งกิจการเพื่อสังคมจากพลังของคนห......

อ่านต่อ
10 เคล็ดลับใส่ใจสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

10 เคล็ดลับใส่ใจสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

กำหนดวัน Earth Day ในวันที่ 22 เมษายนมาช่วยกันย้ำเตือนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกทำลายจากภาวะการขยายตัวของก๊าซโลก......

อ่านต่อ
ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก

ดื่มชาเขียวยังไง ให้ช่วยลดน้ำหนัก

ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบดื่มชา รู้ไว้ได้เลยนะ ว่า ชาเขียว ที่เราชอบดื่มกัน มีประโยชน์ต่อร่างกายและสามารถช่วยในการลดน้ำหนักได้ แต่ต้องไม่ใช......

อ่านต่อ
ยาคุมฉุกเฉิน... เรื่องจริงที่ผู้หญิงต้องรู้

ยาคุมฉุกเฉิน... เรื่องจริงที่ผู้หญิงต้องรู้

ยาคุมฉุกเฉิน ชื่อนี้คุณผู้อ่านหลายท่านอาจไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่าเป็นยาคุมกำเนิดประเภทหนึ่ง หลายท่านคงร้อง อ๋อ แต่ช้าก่อน ท่านทราบหรือไม่......

อ่านต่อ
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิง

โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้หญิง

กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบของปัสสาวะ รูปร่างคล้ายบัลลูน อยู่หลังกระดูกหัวหน่าวภายในอุ้งเชิงกราน และอยู่หน้ามดลูกของผู้ห......

อ่านต่อ
ผู้หญิง...กับปัญหาเส้นเลือดขอด

ผู้หญิง...กับปัญหาเส้นเลือดขอด

เส้นเลือดขอด(Varicose vein)คืออาการที่ผนังของหลอดเลือดดำใต้ชั้นผิวหนังโป่งพองเนื่องจากมีเลือดคั่งค้างอยู่ในหลอดเลือดมองเห็นได้จากภายนอกว......

อ่านต่อ
ปวดประจำเดือน

ปวดประจำเดือน

“ความปวด รายเดือน” คุณผู้หญิงทุกคน คงเคยประสบกับการปวดท้องประจำเดือน บ้างก็ทนได้ บ้างก็ทนไม่ไหวต้องพึ่งยาบรรเทาปวด เพื่อไม่......

อ่านต่อ
ช็อกโกแลตซีสต์กับการตั้งครรภ์

ช็อกโกแลตซีสต์กับการตั้งครรภ์

ช็อกโกแลตซีสต์ คือ คำเรียกชื่อโรคที่สูตินรีแพทย์ มักใช้พูดกับคนไข้ ซึ่งชื่อจริงทางการแพทย์คือ โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ หรือเอ็นโดเมทไท......

อ่านต่อ
หิวบ่อยตอนมีประจำเดือน ทำไงดี

หิวบ่อยตอนมีประจำเดือน ทำไงดี

เชื่อว่าสาวๆ หลายคน เคยมีอาการหิวบ่อยๆ ในช่วงมีประจำเดือน และอาจกังวลว่าควรทำไง มาดูวิธีปฏิบัติกันดีกว่า ลดปริมาณคาเฟอีน คาเฟอี......

อ่านต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์

การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ เชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรม สังคม ความเชื่อทางศาสนา การมีเพศสัมพันธ์ในหญิ......

อ่านต่อ
ภาวะอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจำเดือน

ภาวะอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจำเดือน

ภาวะอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจำเดือน (Premenstrual Syndrome: PMS) นั้นเป็นเรื่องกวนใจในคนวัยสาวไปจนถึงวัยทำงานเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม ไม่ใช่ผู้หญ......

อ่านต่อ
เทคนิคการดูแลผิว ที่สูญเสียความกระชับเต่งตึง

เทคนิคการดูแลผิว ที่สูญเสียความกระชับเต่งตึง

เอาหล่ะคะสำหรับสาวๆ ที่พบปัญหาในเรื่องเทคนิคการดูแลผิวนี้นะคะ เราอย่าได้ไปโทษใครเลยค่ะ เราต้องโทษการเวลาและธรรมชาติที่ผ่านไป เมื่อกาลเวลา......

อ่านต่อ
เคล็ดลับดูแลผิวหน้า สำหรับสาววัยทำงาน

เคล็ดลับดูแลผิวหน้า สำหรับสาววัยทำงาน

การบำรุงผิวพรรณโดยเฉพาะผิวหน้าของคุณสาวๆ ส่วนใหญ่จะทราบกันอยู่แล้ว ว่าต้องดูแลไปตามสภาพผิวของแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น ผิวมัน ผิวแห......

อ่านต่อ
ลดหุ่นด่วน ๆ แบบไม่เพลีย และไม่โทรม

ลดหุ่นด่วน ๆ แบบไม่เพลีย และไม่โทรม

อยากลดหุ่นด่วน ๆ แบบไม่เพลีย และไม่โทรม มีทางลัดหรือวิธีไหนบ้างไหมที่จะช่วยให้เราลดหุ่นได้ไว ๆ แบบไม่เสียสุขภาพ นพ.วรต มโนสิทธิศักดิ์ อายุร......

อ่านต่อ
โรคของผู้หญิงวัยทำงาน

โรคของผู้หญิงวัยทำงาน

โรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบที่เกิดในผู้หญิงวัยทำงานนั้นโดยส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการ เลือกใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมนั่นคือรองเท้าส้นสูงนั่นเอ......

อ่านต่อ
โรคอ้วนในผู้หญิงวัยทำงาน

โรคอ้วนในผู้หญิงวัยทำงาน

ทำไม ต้องห่างไกล โรคอ้วน เรื่องร้อนใจของผู้หญิงวัยทำงานทุกวันนี้ มีหลากหลายเรื่องราว แต่ปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ ที่ทำลายความเชื่อมั่น นั่นคือ ......

อ่านต่อ
6 เหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงคิดบวกสุขภาพดี

6 เหตุผลที่ทำให้ผู้หญิงคิดบวกสุขภาพดี

สุขภาพของคุณผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเสียจริง ๆ แต่เคยสังเกตบ้างไหมค่ะว่า ผู้หญิงคิดบวกนั้นมักจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนอื่น ๆ เป็นเพราะอ......

อ่านต่อ
ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

ย้อมสีผมเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่

ในยุคที่แฟชั่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ คงไม่มีใครไม่รู้จักวิธีการเปลี่ยนสีผม ที่จะทำให้คุณมีสไตล์ที่โดดเด่น และสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว......

อ่านต่อ
การดูแลผม

การดูแลผม

เส้นผมปกติเป็นอย่างไร คนเราจะมีเส้นผมทั้งศีรษะประมาณ คนละ 100,000 - 150,000 เส้น จะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ตรงหรือหยิก สีทองหรือสีดำ ขึ้นอย......

อ่านต่อ
3 ข้อของการใส่สูทให้หล่อ

3 ข้อของการใส่สูทให้หล่อ

กลับหน้าแรก >> ...

อ่านต่อ
อาหารบำรุงเล็บ ให้แข็งแรง สุขภาพดี

อาหารบำรุงเล็บ ให้แข็งแรง สุขภาพดี

ความสวยความงามของผู้หญิงจะต้องดูแลกันตั้งแต่หัวจรดเท้า ขาดอันนั้นไปนิด หรือบำรุงตรงนี้หย่อนเกินไปหน่อยก็ไม่ดี โดยเฉพาะเล็บที่มักจะโดนมอ......

อ่านต่อ
อาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอาง

อาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอาง

อาการข้างเคียงที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอางแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือ 1. อาการทางผิวหนัง เป็นอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อยที่สุดจา......

อ่านต่อ
อันตรายจากการใช้เครื่องสำอาง

อันตรายจากการใช้เครื่องสำอาง

ถึงแม้ว่าเครื่องสำอางจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด อันตรายค่อนข้างต่ำ แต่บางครั้งผู้บริโภคใช้เครื่องสำอางแล้ว อา......

อ่านต่อ
สาววัยทำงานกับแฟชั่นเสื้อเชิ้ต

สาววัยทำงานกับแฟชั่นเสื้อเชิ้ต

ชุดทำงานของสาว ๆ ที่ช่วยให้ดูมีลุคเป็นมืออาชีพ ก็คงเป็นการเลือกสวมใส่เสื้อเชิ้ต ไม่ว่าจะจับคู่กับกระโปรง หรือกางเกง เสื้อเชิ้ตก็ยังเป็น......

อ่านต่อ
วิธีเลือกแบบทรงผมให้เหมาะกับรูปหน้าตัวเอง

วิธีเลือกแบบทรงผมให้เหมาะกับรูปหน้าตัวเอง

โดยทั่วไปแล้ว “รูปหน้า” ของคนเรานั้น สามารถจำแนกได้เป็น 7 ประเภทหลักๆ คือ ใบหน้ารูปไข่, ใบหน้ากลม, ใบหน้าสี่เหลี่ยม, ใบหน้า......

อ่านต่อ
วิธีเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี

วิธีเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี

1. เลือกใช้เครื่องสำอาง หาซื้อแบรนด์หรือจากร้านที่มีที่ตั้งแน่นอน เชื่อถือได้ หากมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถาม หรือหาผู้รับผิดชอบได้ 2. ......

อ่านต่อ
วิธีเลือก “ซื้อ” และ “ใช้” เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย

วิธีเลือก “ซื้อ” และ “ใช้” เครื่องสำอางอย่างปลอดภัย

จากข่าวความไม่ปลอดภัยของแฟชั่นเครื่องสำอางที่สาว ๆ นิยมใช้ทาเพื่อให้ดูมีสุขภาพดีนั้น ทำให้สาว ๆ ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อ แ......

อ่านต่อ
เลือกเสื้อให้ปลอดภัย  ซื้อแล้วใช้ได้ตลอดกาล

เลือกเสื้อให้ปลอดภัย ซื้อแล้วใช้ได้ตลอดกาล

เสื้อยืดและเสื้อโปโล ลายของเสื้อ - Basic สีพื้นทั้งตัวแบบไม่มีลาย หรือมีแค่โลโก้แบรนด์อันเล็กๆ อยู่บนหน้าอก - Striped ลาย......

อ่านต่อ
รู้เรื่องบรา-ชุดชั้นใน

รู้เรื่องบรา-ชุดชั้นใน

หลังจากรู้เรื่องเกี่ยวกับหน้าอกไปบ้างแล้ว คราวนี้เราก็มาต่อภาค 2 กันดีกว่า บทความนี้จะกล่าวถึงการเลือกขนาดของบราให้ถูกต้อง และพอดีกับขน......

อ่านต่อ
แฟชั่นชุดทำงานสำหรับวันทำงานสบายๆ

แฟชั่นชุดทำงานสำหรับวันทำงานสบายๆ

สำหรับสาววัยทำงาน แฟชั่นการแต่งกายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สาวๆ สวยอย่างมั่นใจพร้อมที่จะทำงานและพบปะกับผู้คนได้ตลอดวันทำงาน โดยเฉพา......

อ่านต่อ
แฟชั่น ชุดทำงาน สำหรับสาวออฟฟิศ

แฟชั่น ชุดทำงาน สำหรับสาวออฟฟิศ

สำหรับแฟชั่นการแต่งกายของสาวๆ ที่อยู่ในวัยทำงาน และเป็นสาววัยทำงานอย่างมืออาชีพที่ ต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ โอกาส โดยเฉพาะแฟชั่นการแต่......

อ่านต่อ
ผมดัดดูแลยังไงไม่ให้เสียทรง

ผมดัดดูแลยังไงไม่ให้เสียทรง

เคล็ดลับและไม่ลับ สำหรับสาวผมดัด 1. ใช้แชมพูสำหรับผมแห้งซึ่งมีน้ำมันซิลิโคนที่มากสักหน่อยเป็นประจำ จะช่วยให้ผมลื่นและดูเงางาม 2. ......

อ่านต่อ
แบบผมสั้นสำหรับคุณผู้ชายวัยทำงาน และชาวออฟฟิศสุดเท่ห์

แบบผมสั้นสำหรับคุณผู้ชายวัยทำงาน และชาวออฟฟิศสุดเท่ห์

วันนี้ขอเอาใจคุณหนุ่ม ๆ ที่เป็นวัยทำงาน ทั้งทำงานมานานแล้ว หรือเริ่มทำงานใหม่ ๆ ด้วยการเสนอแบบทรงผมเท่ห์ ๆ ให้คุณผู้ชายได้ลองเลือกเพื่อ......

อ่านต่อ
น่ารู้ “แป้งแต่งหน้า” แต่ละชนิด “เลือกใช้ให้เหมาะกับผิวคุณ”

น่ารู้ “แป้งแต่งหน้า” แต่ละชนิด “เลือกใช้ให้เหมาะกับผิวคุณ”

นี่เป็นเกร็ดน่ารู้เพื่อคุณผู้หญิงอย่างเราก็ว่าได้กับการเลือกแป้งแต่งหน้า คงจะไม่มีใครที่กล้าปฏิเสธหรอกนะค่ะว่าคุณไม่เคยใช้ แป้งแต่งหน้า......

อ่านต่อ
เทคนิคการแต่งหน้าแบบเร่งด่วน สำหรับสาววัยทำงาน

เทคนิคการแต่งหน้าแบบเร่งด่วน สำหรับสาววัยทำงาน

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ชาว Ladytips เราจะมีการอัพบทความในหัวข้อต่างๆ และเราจะได้เจอกันทุกวันในเวลาประมาณ 13:00 น. นะคะ วันนี้เรามีบทความ เทคนิ......

อ่านต่อ
เคล็ดลับแต่งหน้า เสริมโหงวเฮ้ง (วัยกลางหรือวัยทำงาน อายุ 25 – 40 ปี)

เคล็ดลับแต่งหน้า เสริมโหงวเฮ้ง (วัยกลางหรือวัยทำงาน อายุ 25 – 40 ปี)

ซินแสนันทวัฒน์ มั่นคง ได้รับเชิญจากเครื่องสำอางเมกอัพ ฟอร์ เอฟเวอร์ มาเผย เคล็ดลับการแต่งหน้าเสริม โหงวเฮ้ง ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วเ......

อ่านต่อ
แต่งกายสไตล์ คนอ้วน-ผอม

แต่งกายสไตล์ คนอ้วน-ผอม

แนะนำวิธีการเลือกเสื้อผ้าสำหรับสุภาพบุรุษที่มีรูปร่างผอมหรืออ้วน เพื่อบุคลิกที่ดีและเสริมความมั่นใจในตัวเอง การเลือกซื้อเสื้อผ้าสำหรับชา......

อ่านต่อ
ดูดีด้วยเทคนิคการแต่งหน้าในวันทำงาน

ดูดีด้วยเทคนิคการแต่งหน้าในวันทำงาน

ใบหน้า คือ สิ่งที่คนอื่นจะมองเห็นคุณได้เป็นอันดับแรก ดังนั้น การที่จะเป็นเจ้าของบุคลิกที่โดดเด่น ดูเป็นสาวทำงานสุดมาดมั่นนั้น ไม่เพียงแ......

อ่านต่อ
10 ขั้นตอนในการแต่งหน้าสวยแบบธรรมชาติ

10 ขั้นตอนในการแต่งหน้าสวยแบบธรรมชาติ

1.ทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาด โดยการล้างหน้า แล้วบำรุงด้วยมอยซ์เจอร์ไลเซอร์ รวมทั้งการปกป้องใบหน้าจากแสงแดดด้วยการใช้ครีมกันแด 2.ทาร......

อ่านต่อ
เทคนิคการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิวและรูปร่าง ตอน 2

เทคนิคการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิวและรูปร่าง ตอน 2

การเลือกเสื้อผ้าตามรูปร่าง 1. เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับใบหน้าของคุณ - คนหน้ากลม ต้องไม่เลือกเสื้อคอ กลม ควรเลือกใส่เสื้อคอ V คอแบะ......

อ่านต่อ
เทคนิคการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิวและรูปร่าง ตอน 1

เทคนิคการเลือกซื้อเสื้อผ้าให้เหมาะกับสีผิวและรูปร่าง ตอน 1

คนเรามักจะมีความชอบเสื้อ ผ้าที่แตกแต่งกัน และมีรูปร่าง สีผิว ที่แตกต่างกัน เสื้อผ้าที่คนอื่นใส่แล้วสวย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใส่ได้ส......

อ่านต่อ
การล้างหน้า ที่หลายคนมักละเลย

การล้างหน้า ที่หลายคนมักละเลย

เผยเคล็ดลับ 5 วิธีการดูแลล้างหน้าที่ถูกต้อง และอาจจะมีบางเรื่องที่คุณมองข้ามไปดังต่อไปนี้ครับ 1. เชื่อเถอะครับว่าโทรศัพท์มือถือของคุ......

อ่านต่อ
เทคนิคการแต่งหน้าแบบเร่งด่วน สำหรับสาววัยทำงาน

เทคนิคการแต่งหน้าแบบเร่งด่วน สำหรับสาววัยทำงาน

ในชีวิตการทำงานของสาววัยทำงานทั้งหลาย วันนี้เราเลยมีเทคนิคการแต่งหน้าแบบเร่งด่วน สำหรับสาววัยทำงาน มาบอกกัน ขั้นตอนที่ 1 ให้ลงครีม......

อ่านต่อ
ไอเดียการแต่งตัวสวย ๆ แบบเรียบง่าย แต่ดูดี สำหรับสาววัยทำงาน

ไอเดียการแต่งตัวสวย ๆ แบบเรียบง่าย แต่ดูดี สำหรับสาววัยทำงาน

เมื่อเราอยู่ในวัยทำงาน เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการพบปะสังสรรค์กับบุคคลทั่วไป แต่จะทำอย่างไรให้เค้ารู้สึกประทับใจตั้งแต่เมื่อแรกเห็น ......

อ่านต่อ
เคล็ดลับ การแต่ง(ดวงตา) ให้เหมาะกับตัวคุณ

เคล็ดลับ การแต่ง(ดวงตา) ให้เหมาะกับตัวคุณ

วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งดวงตาสำหรับสาวไทยและสาวเอเชียให้สวยและพร้อมกับการทำงานกันแล้วสาวๆรู้รึเปล่าว่าตัวเองมีทรงรูปตาเป็นต่างๆ สาว......

อ่านต่อ
การแต่งกายแฟชั่นชุดทำงานสำหรับสาวอินเทรนด์

การแต่งกายแฟชั่นชุดทำงานสำหรับสาวอินเทรนด์

สำหรับสาว ๆ รุ่นใหม่อย่างเรา ๆ ย่อมต้องการที่จะสวย ดูดี อินเทรนด์กับแฟชั่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะมีหน้าที่การงานที่ยุ่งแสนจะวุ่นวายเพียงใด ส......

อ่านต่อ
10 ทรงผม สวย เซ็กซี่ ภายในไม่กี่นาที

10 ทรงผม สวย เซ็กซี่ ภายในไม่กี่นาที

บางเวลาที่เราเร่งรีบแต่ก็อยากมีผมที่สวยดูดี นี่คือ 10 ทรงผม สุดเซ็กซี่ ที่จะทำให้คุณสวยเพอร์เฟ็กต์ได้ภายในไม่กี่นาที ถ้าสาว ๆ อยากรู้ว่......

อ่านต่อ
วิธีจับผิดเครื่องสำอางย้อมแมวจากเกาหลี

วิธีจับผิดเครื่องสำอางย้อมแมวจากเกาหลี

ในปัจจุบันเครื่องสำอางค์เกาหลีเป็นที่นิยมของสาวไทยมากมายเชียวค่ะ เนื่องจากแบรนด์ส่วนใหญ่จะเน้นแพ็คเก็จสวยงาม น่ารัก สีสันของตัวเมคอัพเอ......

อ่านต่อ
ทรงผมที่เหมาะสมกับรูปหน้าของคุณ

ทรงผมที่เหมาะสมกับรูปหน้าของคุณ

องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการเลือกทรงผมที่เหมาะสมคือ การวิเคราะห์รูปหน้าของคุณ ทำไมจึงสำคัญ การเลือกทรงผมที่ไม่เหมาะกับรูปหน้า ต่อ......

อ่านต่อ
การแต่งกาย

การแต่งกาย

การแต่งกายจัดเป็นภาษาทางวัตถุ (object language) ประเภทหนึ่งที่ใช้สื่อสารระหว่างกัน การแต่งกายของบุคคลจะถูกแปลความ ประเมิน และตัดสิน โดย......

อ่านต่อ
การแต่งกายในการสัมภาษณ์งาน

การแต่งกายในการสัมภาษณ์งาน

การแต่งกายผู้หญิง 1. สวมเสื้อผ้าให้พอดีกับรูปร่าง ไม่คับหรือหลวมเกินไป ไม่ควรใส่เสื้อยืด หรือกางเกงยีนส์ 2. ควรใส่กระโปรงยาวได้ระ......

อ่านต่อ
การเลือกนาฬิกาให้เหมาะกับข้อมือของแต่ละคน

การเลือกนาฬิกาให้เหมาะกับข้อมือของแต่ละคน

นอกจากจะเป็นสิ่งสำคัญในการบอกเวลาแล้ว ยังเป็นเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่หลายคนต้องหยิบติดตัวก่อนออกจากบ้านอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะรุ่นเล็ก ......

อ่านต่อ
ไลฟ์สไตล์ชายวัยทำงาน เน้นดูแลเสื้อผ้า-ไม่อิงแฟชั่น

ไลฟ์สไตล์ชายวัยทำงาน เน้นดูแลเสื้อผ้า-ไม่อิงแฟชั่น

บริษัท นาโน เซิร์ช จำกัด ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 200 รายเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เกี่ยวกับพฤติกรรมการให้ความสำคัญในการดูแลตัวเ......

อ่านต่อ
เลือกใส่กางเกงแบบไหนที่จะทำให้ชายหนุ่มวัยทำงานดู Smart และดูดี

เลือกใส่กางเกงแบบไหนที่จะทำให้ชายหนุ่มวัยทำงานดู Smart และดูดี

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเลือกใส่กางเกงมักขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวมากกว่า ซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือ เรื่องของการเลือกกางเกงให้เหมาะสมกับสั......

อ่านต่อ
แฟชั่น 5 สิ่งที่ผู้หญิงทำงานควรมี !

แฟชั่น 5 สิ่งที่ผู้หญิงทำงานควรมี !

นอกจากงานดี มีเพื่อนร่วมงานดี และการทำงานที่ดีแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงวัยทำงานควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ เรื่อง "การแต่งต......

อ่านต่อ
แบบผมบ๊อบสั้นเก๋ ๆ สำหรับสาววัยทำงาน

แบบผมบ๊อบสั้นเก๋ ๆ สำหรับสาววัยทำงาน

สาว ๆ วัยทำงานที่อยากจะเปลี่ยนทรงผมใหม่ ลองมาดูแบบทรงผมบ๊อบสั้นสุดชิค มีสไตล์ที่เรานำมาให้เพื่อน ๆ ได้ลองเลือกเป็นแบบในการตัดผมในว......

อ่านต่อ
เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกเครื่องประดับให้เหมาะกับตัวเอง

เคล็ด(ไม่)ลับ เลือกเครื่องประดับให้เหมาะกับตัวเอง

นอกจากเรื่องของบุคลิกที่มีส่วนสำคัญมากในการเลือกเครื่องประดับแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่น่าสนใจในการใช้เครื่องประดับเพื่อยกระดับสไตล......

อ่านต่อ
3 ข้อ ของการใส่สูทให้หล่อ

3 ข้อ ของการใส่สูทให้หล่อ

มีการสำรวจกันว่า หนุ่มลอนดอนใวัยทำงาน ร้อยละ 24มีสูทมากกว่า 5 ชุดในตู้เสื้อผ้า และแน่นอนว่า เกือบทั้งหมดนั้นมีอยู่สองหรือสามเฉดสี นั่นค......

อ่านต่อ
เทคนิคการแต่งตัวให้เหมาะกับรูปร่าง

เทคนิคการแต่งตัวให้เหมาะกับรูปร่าง

"หุ่นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" หลายคนหนักอกหนักใจกับรูปร่างของตัวเองเป็นยิ่งนัก วันนี้เราจึงได้รวบรวมเคล็ด (ไม่) ลับสำหรับการแต่งตัวมาฝากคะ ......

อ่านต่อ
วิธีเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี

วิธีเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธี

"ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง" หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้กันอยู่บ่อย ๆ แต่ถ้าเราไม่รู้จักเลือกสรรสิ่งดี ๆ ให้กับใบหน้างาม ๆ ของเราแล้วละ......

อ่านต่อ
4 เทคนิคปรับอารมณ์ รับมือมนุษย์ลุง-ป้าในที่ทำงาน

4 เทคนิคปรับอารมณ์ รับมือมนุษย์ลุง-ป้าในที่ทำงาน

หลายคนคงเคยหงุดหงิดกับคนที่ชอบทำอะไรตามใจตนเองโดยไม่นึกถึงผู้อื่น (สมัยนี้อาจเรียกมนุษย์ลุง-ป้า) ซึ่งคนกลุ่มนี้จะสร้างมลภาวะทางอารมณ์และก่อ......

อ่านต่อ
18 วิธีปรับปรุงภาษากายให้ดูดี ตอน 2

18 วิธีปรับปรุงภาษากายให้ดูดี ตอน 2

บุคลิกของคนเราถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะปล่อยปละเลยไม่ได้ เพราะนั่นจะแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณอย่างดี จะมีวิธีการใดบ้างนั้น มาดูต่อกันเลย ......

อ่านต่อ
18 วิธีปรับปรุงภาษากายให้ดูดี ตอน 1

18 วิธีปรับปรุงภาษากายให้ดูดี ตอน 1

บุคลิกของคนเราถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะปล่อยปละเลยไม่ได้ เพราะนั่นจะแสดงออกถึงความเป็นตัวคุณอย่างดี จะมีวิธีการใดบ้างนั้น มาดูกันเลย 1......

อ่านต่อ
7 ปัจจัยที่ช่วยให้บุคลิกภาพดี

7 ปัจจัยที่ช่วยให้บุคลิกภาพดี

บุคลิกภาพเป็นเรื่องของภาพรวมที่ตัวเราแสดงออกไปทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โดยมีคนอื่นมองอยู่หรือรู้สึกกับสิ่งที่เราแสดงออกดังนั้น จึงต้อง......

อ่านต่อ
โบนัสงาม ๆ จากบริษัทชั้นนำ

โบนัสงาม ๆ จากบริษัทชั้นนำ

บริษัทที่ปรึกษาเฮย์กรุ๊ป ได้สำรวจการจ่ายโบนัสขององค์กรชั้นนำในประเทศไทย จะมีการจ่ายโบนัสประจำปี 2555 ในอัตราเฉลี่ย 2.8 เดือน สำรวจแยกเป็น......

อ่านต่อ
ทำไมจึงต้องวางแผนการเงิน

ทำไมจึงต้องวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน (Financial Planning)หมายถึงกระบวนการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าPersonal......

อ่านต่อ
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เป็นสถาบันจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเ......

อ่านต่อ
การวางแผนทางการเงิน

การวางแผนทางการเงิน

เมื่อคุณมีลูกน้อย สิ่งที่โตพร้อมลูกน้อยก็คืองบการเงิน ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สามารถทราบล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ดงนั้......

อ่านต่อ
การวางแผนการใช้เงิน

การวางแผนการใช้เงิน

วางแผนการใช้เงินถ้าไม่ได้เกิดมามีรูปเป็นทรัพย์ จะหวังรวยทางลัดก็คงยาก หรือจะหวังฟลุ๊ค ก็ต้องพกดวงมาด้วย แต่ที่มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ทำไ......

อ่านต่อ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

"แม้พ่อแม่จะเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตกับเรา แต่ที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่รอดได้ก็คือ เงิน..."คำสุภาษิตของชาวญี่ปุ่นที่ยกมานี้ อาจจะดูแปลกๆ พิกล......

อ่านต่อ
การวางแผนการเงินช่วยคุณได้อย่างไร

การวางแผนการเงินช่วยคุณได้อย่างไร

การปลูกบ้านเพื่ออาศัย ต้องมีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการเงิน ก็ควรมีการวางแผนที่ดีเช่นกัน อย่างไรก......

อ่านต่อ
12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด ตอนที่ 1

12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด ตอนที่ 1

การใช้เงินในชีวิตประจำวัน การลงทุน และการเก็บออม ซึ่งในฐานะที่บริษัท จีอี มันนี่ ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค จึงแนะน......

อ่านต่อ
5 วิธีแก้ปัญหาการเงินในครอบครัว

5 วิธีแก้ปัญหาการเงินในครอบครัว

หลายคนหลายครอบครัว หลังจากแต่งงานกันแล้ว หนุ่มๆ สาวๆ ก็ต้องพบกับความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว เพราะไม่ใช่ตัวคนเดียวอีกต่อไป หลา......

อ่านต่อ
หลักการบันทึกบัญชี

หลักการบันทึกบัญชี

หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording Transaction) หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction) แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้ ระบบ......

อ่านต่อ
การวางแผนการออม

การวางแผนการออม

ความร่ำรวยและชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงิน มักเริ่มต้นมาจากคำว่า “ออม” เสมอ ใครที่เริ่มเก็บออมได้เร็วกว่า ย่อมรวยเร็วกว่า และ......

อ่านต่อ
การวางแผนการใช้เงิน ตอนที่ 2

การวางแผนการใช้เงิน ตอนที่ 2

ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของคุณทุกสัปดาห์ โดยการจดบันทึกรายการ ที่คุณต้องควักเงินจ่ายทุกรายการ วิธีนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่า คุณหมดเงินไปกับราย......

อ่านต่อ
การวางแผนการใช้เงิน ตอนที่ 1

การวางแผนการใช้เงิน ตอนที่ 1

สำหรับผู้ที่มีเงินเดือนมีเคล็ดไม่ลับในการวางแผนการใช้เงินมาฝาก แต่จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วหล่ะ หลักในการวางแผ......

อ่านต่อ
22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก 1

22 เคล็ดลับของนักออมทั่วโลก 1

ท่ามกลางสถานการณ์เงินฝืดดังเอี๊ยด การออมก็ยิ่งยาก สำคัญอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญและทัศนคติ แค่คุณอยากจะหยุดเรื่องแย่ๆ (ไม่มีเงินเก็บสักบ......

อ่านต่อ
8 วิธีวางแผนการเงินให้ได้ผล

8 วิธีวางแผนการเงินให้ได้ผล

ในช่วงเดือนแห่งการเสียภาษี คงมีผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนไม่น้อยที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องมานั่งคิดคำนวนว่าตอนนี้ธุรกิจทำเงินไปเท่าไห......

อ่านต่อ
8 วิธีการประหยัด และการออมเงิน

8 วิธีการประหยัด และการออมเงิน

ปัจจุบันทั้งภาวะปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกเอย ค่าแรงสูง ค่าครองชีพก็ขึ้นเป้นเงาตามตัวปัญหา ทางธรรมชาติฝนตก เอยทำให้การค้าขายไม่สะดวก หรือ ปัญ......

อ่านต่อ
5 เคล็ดลับ เก็บเงินล้านได้เร็วขึ้น

5 เคล็ดลับ เก็บเงินล้านได้เร็วขึ้น

ก็อย่างที่โบราณเค้าว่ากันแหละ ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ซึ่งการเก็บหอมรอมริบนี่ก็เป็นวิธีที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินในอนาคตด้วย เ......

อ่านต่อ
เลือกกองทุนไหนดี

เลือกกองทุนไหนดี

หากท่านตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกลงทุนโดยให้มืออาชีพดูแลเงินลงทุนให้ โดยลงทุนผ่านกองทุนรวม ทีนี้ท่านก็ต้องทำการตัดสินใจว่าจะเลือกลงทุนในกอ......

อ่านต่อ
หลักในการเลือกซื้อบ้าน

หลักในการเลือกซื้อบ้าน

สำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของบ้านสักหลัง แต่เนื่องจากบ้านถือเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง ดังนั้น ก่อนที่จะซื้อบ้าน ผู้ซื้อจึงต้องมีการ......

อ่านต่อ
วิธีเลือกซื้อรถมือสอง เบื้องต้น

วิธีเลือกซื้อรถมือสอง เบื้องต้น

การซื้อรถมือสองนั้น ถ้าเรามีความละเอียดรอบคอบเพียงพอในการเลือกซื้อ ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อ ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้......

อ่านต่อ
วิธีการตรวจสอบสภาพรถมือสองในการเลือกซื้อรถ

วิธีการตรวจสอบสภาพรถมือสองในการเลือกซื้อรถ

กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถ ทั้งรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.......

อ่านต่อ
วางแผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน

วางแผนการเงินเพื่อซื้อบ้าน

ปัจจัยที่จะทำให้คุณสามารถเป็นเจ้าของ 1 ในปัจจัย 4 อย่าง “ที่อยู่อาศัย” ได้ก็คือเงิน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องยอมรับก็คือ เจ้าปัจ......

อ่านต่อ
ลงทุนอะไรดีปี 2556

ลงทุนอะไรดีปี 2556

ความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น นี้จึงทำให้มีความสนใจลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงกันมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นในปี 2555 ที่ผ่านมา และยัง......

อ่านต่อ
บัญญัติ5ประการในการเลือกซื้อรถ

บัญญัติ5ประการในการเลือกซื้อรถ

หลังจากน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ขับทดสอบรถใหม่หลายรุ่นหลายยี่ห้อ เมื่อได้รถมาผมจะอ่านคู่มือการใช้รถจนเข้าใจและแน่ใจว่าสามารถที่จะ......

อ่านต่อ
เทคนิคการเลือกซื้อบ้านเดี่ยว

เทคนิคการเลือกซื้อบ้านเดี่ยว

การเลือกซื้อบ้านเดี่ยว มีหลักเกณฑ์ที่ควรนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน เพื่อให้ได้บ้านที่ถูกใจและคุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไป ปัจจ......

อ่านต่อ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกซื้อบ้าน

ขั้นตอนและวิธีการเลือกซื้อบ้าน

“บ้าน” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีราคาแพงที่สุด และยังเป็นทรัพย์สินที่มีราคาแพงที่สุดในช่วงชีวิตของคนๆ หนึ่ง การซื้อบ้านหนึ่งหลั......

อ่านต่อ
ขั้นตอนในการเลือกซื้อรถมือสอง

ขั้นตอนในการเลือกซื้อรถมือสอง

รถมือสองนั้นมีสารพัดรูปแบบ ดังนั้น ขั้นตอนในการดูรถมือสอง การเลือกรถมือสอง การตรวจสอบรถมือสอง ก็มีหลากหลายทฤษฎี เช่นเดียวกัน การตัดสินใจที......

อ่านต่อ
ข้อแนะนำในการซื้อบ้านมือสอง

ข้อแนะนำในการซื้อบ้านมือสอง

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและ......

อ่านต่อ
การเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง

การเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง

กว่าจะเก็บเงินซื้อ "รถยนต์ป้ายแดง" ได้สักคัน คนธรรมดาสามัญ บางคนต้องทำงานแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย ใช้เวลากันครึ่งชีวิตเลยก็มี เพราะฉะนั้น ......

อ่านต่อ
การเลือกซื้อรถกระบะอย่างไรให้เหมาะกับงาน

การเลือกซื้อรถกระบะอย่างไรให้เหมาะกับงาน

ในการเลือกซื้อรถยนต์กระบะแบบใดถึงจะดี ไม่มีแค็บ 2 ประตูมีแค็บ หรือ 4 ประตูตัวกระบะสั้น เลือกตามลักษณะการใช้งานที่แท้จริง หรือเลือกตามการข......

อ่านต่อ
8 เรื่องควรรู้และวางแผนก่อนซื้อรถยนต์

8 เรื่องควรรู้และวางแผนก่อนซื้อรถยนต์

ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทุกวันนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจนสะดวกสบายขึ้น มาก โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดิน (BT......

อ่านต่อ
5 กฏเหล็กต้องรู้ก่อนซื้อรถ

5 กฏเหล็กต้องรู้ก่อนซื้อรถ

ทุกวันนี้หลายคนที่ซื้อรถยนต์ คงจะมีแนวคิดในการซื้อรถยนต์ที่ต่างกันไป แน่นอนการซื้อรถยนต์ฟังดูเป็นเรื่องที่ง่ายไม่ยากอะไรนัก แต่การซื้อรถย......

อ่านต่อ
เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมอย่างไรดี

เริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมอย่างไรดี

กองทุนรวมนับว่าเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลายคนสนใจการลงทุนในกองทุนรวม แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอ......

อ่านต่อ
การวางแผนเพื่อการซื้อบ้าน

การวางแผนเพื่อการซื้อบ้าน

การซื้อบ้านสักหลังเป็นภาระที่ใหญ่หลวงมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ ต้องเก็บเงินยาวนานนับปี หรือต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่ง......

อ่านต่อ
เมื่อคิดจะซื้อรถต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

เมื่อคิดจะซื้อรถต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

โอกาสครั้งแรกนี้ขอเสนอด้วยเรื่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมของการใช้รถก่อน 1. อย่าเชื่อคำโฆษณา เพราะคุณจะผิดหวัง โฆษณาจะให้ข้อมูลด......

อ่านต่อ
เงินน้อย ลงทุนอะไรดี

เงินน้อย ลงทุนอะไรดี

หนึ่งในข้ออ้างอมตะของคนทั่วไปเมื่อพูดถึงการลงทุนอย่างหนึ่งคือ มีเงินนิดเดียว จะเอาไปลงทุนอะไรได้ ทุนน้อย กำไรก็น้อยตาม(อีกพวกที......

อ่านต่อ
8 เรื่องควรรู้และวางแผนก่อนซื้อรถยนต์

8 เรื่องควรรู้และวางแผนก่อนซื้อรถยนต์

ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะทุกวันนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจนสะดวกสบายขึ้นมาก โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบนดิน (BTS......

อ่านต่อ
7 วิธีที่ช่วยให้การวางแผน การเงินง่ายขึ้น

7 วิธีที่ช่วยให้การวางแผน การเงินง่ายขึ้น

การวางแผนการเงินเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้ได้ว่า ในเดือนหนึ่งเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดรายจ่......

อ่านต่อ
6 ข้อห้ามต้องรู้เมื่อไปงานแต่งงาน

6 ข้อห้ามต้องรู้เมื่อไปงานแต่งงาน

หลายๆ คนพูดกันว่างานแต่งงานเป็นวันที่น่าประทับใจและมีความสุขมากอีกวันหนึ่งสำหรับคู่สามีภรรยา และในวันพิเศษแบบนี้ก็ควรมีแต่เรื่องดีๆ ไว้ให......

อ่านต่อ
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ SEX

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ SEX

เรื่องเซ็กส์เรียนรู้กันไม่จบ เพราะแต่ละคนก็มีประสบการณ์กับคู่ของตนเองแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นท่วงท่า ลีลา ตามแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคล ......

อ่านต่อ
การคบกันแบบคู่ควงหรือคู่รัก

การคบกันแบบคู่ควงหรือคู่รัก

การสนใจเพศตรงข้ามเป็นธรรมชาติของวัยรุ่น การที่วัยรุ่นจะคบเพื่อนต่างเพศไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในสังคมปัจจุบัน แต่วัยรุ่นที่คิดจะมีคู่ครองต......

อ่านต่อ
25 วิธี Take Care ความรัก (i DO)

25 วิธี Take Care ความรัก (i DO)

ความรักทำให้ชีวิตมีความสุข ใครที่มีความรักและได้รับความรักตอบ ย่อมเป็นความสุขของชีวิต ในทางตรงกันข้ามหากรักที่เคยสร้างสุข กลายมาเป็นหมดรั......

อ่านต่อ
10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

10 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

เพศสัมพันธ์ใครคิดว่าไม่สำคัญ บางคนเห็นด้วยแน่นอน บางคนอาจจะค้านอยู่ในใจว่าไม่มีความจำเป็น หลากหลายความคิดความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ขึ......

อ่านต่อ
10 ข้อแนะนำสำหรับครั้งแรกของคุณ

10 ข้อแนะนำสำหรับครั้งแรกของคุณ

สาวไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมมีเซ็กส์ก่อนแต่งงาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าหากถึงเวลาที่คุณต้องก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์ คุณย่อมหนีเรื่องเซ็......

อ่านต่อ
สาเหตุของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร

สาเหตุของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร

1. ปัจจัยด้านพันธุกรรม พัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฮอร์โมนในร่างกาย มีผลกระตุ้นให้มีความสนใจกับเพศตรงข้า......

อ่านต่อ
วิธีการออกเดทอย่างสาวมีกึ๋น

วิธีการออกเดทอย่างสาวมีกึ๋น

เพื่อให้การออกเดทของเรา ไม่มีข้อผิดพลาด สาว ๆ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ถึงว่ารู้ว่าคู่เดทของเราเวิร์คหรือไม่เวิร์คมาฝากกัน 1. ไม่ว่าคู่เดทของเ......

อ่านต่อ
ออกเดทครั้งแรก ระวังแป้ก! เพราะสิ่งนี้

ออกเดทครั้งแรก ระวังแป้ก! เพราะสิ่งนี้

นั่นไงเจอเรื่องชวนปวดหัวจนได้ ทั้งที่คิดว่าเตรียมการมาพร้อมแล้วเชียวนะ แต่การออกเดท หนุ่มๆ อาจจะเดธได้ ถ้าทำพลาดในสิ่งต่างๆ เหล่านี้... ......

อ่านต่อ
วิธีการเลิกคบเพื่อนที่ดี

วิธีการเลิกคบเพื่อนที่ดี

1. พิจารณาให้เห็นโทษของการคบกับคนชั่วและคุณของการคบกับคนดีอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน และต้องตัดใจเลิกคบกับคนชั่วให้ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ......

อ่านต่อ
วิธีการป้องกันไม่ให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

วิธีการป้องกันไม่ให้วัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

จากสถิติของสาธารณสุขพบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2544- 2552 วัยรุ่นมีการตั้งครรภ์ก่อนวัยเพิ่มขึ้นจาก 10% มาเป็น 40% และจากการสำรวจในช่วง 7 ปี ระห......

อ่านต่อ
วิธีการเตรียมตัวที่จะมีเดทครั้งแรก

วิธีการเตรียมตัวที่จะมีเดทครั้งแรก

1. เตรียมตัว ไม่ใช่ดีใจจนฟังที่ที่นัดพบไม่ถนัดชัดเจนหล่ะ ย้ำให้แน่ใจทั้งวัน เวลา สถานที่ 2. ควรวางแผนไว้ล่วงหน้าคร่าวๆ ก่อนเพราะมันเกี่ยว......

อ่านต่อ
วัยรุ่นกับการคบเพื่อนเพศตรงข้าม

วัยรุ่นกับการคบเพื่อนเพศตรงข้าม

การสนใจเพศตรงข้ามเป็นธรรมชาติของวัยรุ่น การที่วัยรุ่นจะคบเพื่อนต่างเพศไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดในสังคมปัจจุบัน แต่วัยรุ่นที่คิดจะมีคู่ครองต้อ......

อ่านต่อ
เริ่มคบกันใหม่ๆ ทำยังไงดี

เริ่มคบกันใหม่ๆ ทำยังไงดี

ดูซิว่ารักกันจริงป่าว พอตกลงปลงใจคบกันเป็นแฟนแล้วเนี๊ย พวกผู้ชายหลายคน มักจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการกระทำไปบ้าง จากที่เคยมาหารับส่งเช้า เย็น ......

อ่านต่อ
มีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนที่ไม่ทำร้ายร่างกาย

มีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนที่ไม่ทำร้ายร่างกาย

นพ.ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูลย์ได้เขียนไว้ในหนังสือหมอชาวบ้าน หัวข้อแพทย์แผนจีนกับวิถีการดูแลสุขภาพ ตอนที่ 5 เมื่อไตเสื่อม เซ็กซ์ก็เสื่อม :......

อ่านต่อ
ผู้ชายสังเกตอะไรบ้างในการออกเดท ?

ผู้ชายสังเกตอะไรบ้างในการออกเดท ?

เวลาออกเดทกับผุ้ชาย คุณผู้หญิงหลายๆ ท่านเคยสงสัยมั้ยครับว่า ผู้ชายเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเราบ้าง และนี่เป็นสมมุติฐานบางอย่างที่ผู้ชายมักม......

อ่านต่อ
ผลของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ผลของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มักไม่ได้คิดถึงผลที่จะเกิดตามมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ......

อ่านต่อ
ปัญหาการออกเดท

ปัญหาการออกเดท

คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับการออกเดทแย่ๆ ใช่หรือไม่…คุณรู้ว่าคุณจะหาคู่เดทแย่ๆ นี้ได้ที่ไหนบ้าง หรือบางทีคุณก็อาจจะหาได้ในโลกอินเตอร์เน็ต......

อ่านต่อ
ทำอย่างไรป้องกันไม่ให้ท้อง!!!

ทำอย่างไรป้องกันไม่ให้ท้อง!!!

1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเซ็กซ์ เมื่อเทียบกับวิธีคุมกำเนิดทั้งหมดแล้ว ถุงยางอนามัยเป็นวิธีที่สะดวก หาซื้อได้ง่าย ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยา......

อ่านต่อ
คบกัน อย่างไร ให้ ผู้ใหญ่ อนุญาต

คบกัน อย่างไร ให้ ผู้ใหญ่ อนุญาต

ผู้ใหญ่กีดกัน ผู้ใหญ่ไม่ชอบหน้า ผู้ใหญ่ขัดขวาง หลายๆ คู่ต้องเจอกับอุปสรรคข้อนี้ ถึงแม้ในยุคปัจจุบันที่คนเรามีอิสระเสรีมากขึ้น แต่ด้วยวัฒนธร......

อ่านต่อ
การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์

การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์

การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองจากพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ผู้หญิง 1. ไม่ยอมอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อก......

อ่านต่อ
การวางตัวต่อเพศตรงข้ามและการเลือกคู่ครอง

การวางตัวต่อเพศตรงข้ามและการเลือกคู่ครอง

การที่คนเราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จำเป็นต้องรู้จักปรับปรุงตนเองให้เป็นที่ยอมรับและรักใคร่ของผู้อื่น การปรับปรุงตนเองให้เ......

อ่านต่อ
การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์

การตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์

เพศสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างคนรัก คนที่เป็นแฟนกัน หรือเป็นสามีภรรยากัน การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสา......

อ่านต่อ
10 วิธีเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟน

10 วิธีเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟน

น่าอึดอัดมากกับการหลงรักคนที่สนิทสนมกันมาก ๆ ยิ่งได้อยู่ใกล้กันในวันฝนพรำ ใต้ร่มคันเดียวกันทำจิตใจสั่นไหว แล้วทีนี้จะทำอย่างไรดีถึงจะเปลี่ย......

อ่านต่อ
6 วิธี ออกเดท ให้โดนใจหนุ่ม

6 วิธี ออกเดท ให้โดนใจหนุ่ม

1. หามุมออกเดทที่ฮอตฮิต เดี๋ยวนี้ร้านกาแฟที่ตกแต่งในสไตล์น่ารักๆ มีเยอะแยะ หรือจะไปเอ็นจอยอีตติ้งแล้วดริ้งก์เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ ในร้านอ......

อ่านต่อ
5 ขั้นตอน เพิ่มความมั่นใจ ก่อนการออกเดท

5 ขั้นตอน เพิ่มความมั่นใจ ก่อนการออกเดท

ก่อนออกเดทในครั้งแรก หลังจากที่เพิ้งได้รู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ หรือเจอตัวกันมาก่อน หลายคนอาจเกิดอาการประหม่า กังวลเล็กๆน้อยๆ ว่าจ......

อ่านต่อ
4 หนุ่มต้องห้ามกับการคบแฟน

4 หนุ่มต้องห้ามกับการคบแฟน

1. แฟนเก่าเพื่อนซี้ : ถึงเค้าจะเลิกกันแล้วก็ไม่ควร คุณคิดว่าถ้าคุณคบกับเค้า แล้วเพื่อนซี้คุณยังจะคบคุณเหรอ มิหนำซ้ำอาจจะโดนมองว่าเป็นมือที่......

อ่านต่อ
สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก

สานสัมพันธ์อย่างไร...ให้ดูน่ารัก

บางครั้งเวลาที่สาว ๆ เกิดอาการปิ๊งหนุ่ม ๆ ขึ้นมา อาจลังเลว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักอย่างไรไม่ให้ดูน่าเกลียด เพราะในสังคมไทยการหาคู่หาแฟนโดย......

อ่านต่อ
วิธีการออกเดทในครั้งแรก...เค้าทำยังไง

วิธีการออกเดทในครั้งแรก...เค้าทำยังไง

1. เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีอะไรที่ทำให้หนุ่มเมินมากไปกว่าหญิงสาวที่ฝืนความเป็นตัวเอง อีกอย่างคู่ควงของคุณน่าจะชอบคุณในแบบที่คุณเป็นมากพอ......

อ่านต่อ
9 วิธี “รัก” อย่างไร ไม่เป็นทุกข์

9 วิธี “รัก” อย่างไร ไม่เป็นทุกข์

ผศ.พญ.สุทธิพรเจณณวาสิน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคนเรามักตัดสินปัญหาความรักด้วย......

อ่านต่อ
จากเพื่อนเลื่อนมาเป็นแฟน

จากเพื่อนเลื่อนมาเป็นแฟน

ไม่ใช่เพราะเส้นคั่นระหว่างเพื่อนกับแฟนจะบางมากๆ เพียงอย่างเดียว ถึงได้มีคนก้าวข้ามเส้นกันบ่อยเหลือเกิน แต่เป็นเพราะการเริ่มต้นความสัมพัน......

อ่านต่อ
5 ความผิดพลาดในการคบแฟน

5 ความผิดพลาดในการคบแฟน

เพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะไม่ทำผิดพลาดในเรื่องนี้อีก ลองใช้ความผิดพลาดที่พบกันบ่อยเหล่านี้เป็นแนวทางในยามที่คบหาใครสักคน 1. รูปลักษณ์ ......

อ่านต่อ
ทะเบียนสมรสสำคัญอย่างไร ประโยชน์ของทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรสสำคัญอย่างไร ประโยชน์ของทะเบียนสมรส

การแต่งงานเป็นเรื่องที่หลายคนเข้าใจตรงกันว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่จะร่วมสุขและทุกข์ และสิ่งหนึ่งที่คู่แต่งงานควรทำคือ การจดทะเบียนสมรส......

อ่านต่อ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

ความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คน ซึ่งอาจเป็นระหว่างคนในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามีกับภรรยา แม่กับลูก พี่กับน้อง หรืออาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง......

อ่านต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

ชีวิตครอบครัวมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์บางอย่างอาจทำให้สมาชิกครอบครัวมีความสุขและบางอย่างอาจน่ากระอักกระอ่วนใจ ถ้าสมาชิกครอบค......

อ่านต่อ
เพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่

เพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่

เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เรา ส่วนหนึ่งคงเป็นเหตุผลตามธรรมชาติของสัตว์โลกที่ต้องการดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ ไม่ให้สูญพันธ์ ในสมัยก่อนๆ แต่บั......

อ่านต่อ
เทคนิคสานสัมพันธ์รักให้อบอุ่น

เทคนิคสานสัมพันธ์รักให้อบอุ่น

ชีวิตรักของคน 2 คน แม้จะผ่านบททดสอบที่ทำให้เดินไปข้างหน้าไม่สะดวกอยู่บ้าง แต่การประคับประคองเคียงคู่ไปด้วยกันจนตลอดรอดฝั่งและยาวนาน ถือเป็น......

อ่านต่อ
8 วิธีถนอมรักให้ยืนยาว

8 วิธีถนอมรักให้ยืนยาว

ใครก็ไม่รู้พูดถึงการครองรักนี้ไว้ตรงใจดีเหลือเกิน เคยลองถามคนอื่นๆ ดูถึงเรื่องนี้ ก็มีเสียงยืนยันสนับสนุนท่วมท้นจากผู้มีประสบการณ์ว่า จริงข......

อ่านต่อ
3 กฎทองสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิตคู่

3 กฎทองสร้างความแข็งแกร่งให้ชีวิตคู่

ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หากต้องการชีวิตคู่ที่เป็นสุข นี่คือกฎทองที่คุณควรจดจำและทำตาม 1. ยอมรับความรับผิดชอบ คนเรามักจะช......

อ่านต่อ
2 วิธี ถนอมรักให้อยู่เคียงกันเนิ่นนาน

2 วิธี ถนอมรักให้อยู่เคียงกันเนิ่นนาน

คู่รักที่แต่งงานกันแล้ว การใช้ชีวิตอยู่ร่วมหลังคาเดียวกัน ห่มผ้าผืนเดียวกัน อย่างไร... ก็ยังคงมีเรื่องให้ทะเลาะกันได้อยู่ดี เพราะ......

อ่านต่อ
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทย

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทย

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ อีกทั้งคนไทยสมัยก่อนรู้จักนำพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่ายมาปรุงแต่งเป็นเมน......

อ่านต่อ
ภูมิปัญญาไทยกับวิถีการกินอาหารของคนไทย

ภูมิปัญญาไทยกับวิถีการกินอาหารของคนไทย

ค่านิยมการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตการกินอาหารประเภทอาหาร จานด่วน ( fast food ) เลียนแบบการกินแบบตะวันตก ซึ่งมีความเสี......

อ่านต่อ
ประเพณีการรับประทานอาหารของคนไทย

ประเพณีการรับประทานอาหารของคนไทย

สมัยโบราณ ครอบครัวไทยนั่งรับประทานอาหารกับพื้น ใช้ผ้าสะอาดหรือเสื่อปูลาดบนพื้นบ้าน ผู้ที่จะรับประทานนั่งล้อมวงกัน ตักข้าวจากโถใส่จานอาหาร......

อ่านต่อ
จัดจับสำรับไทย อบอวลกลิ่นไอวัฒนธรรม

จัดจับสำรับไทย อบอวลกลิ่นไอวัฒนธรรม

คนไทยเป็นชนชาติที่มีความละเอียดอ่อนยิ่งนัก ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม ที่สร้างจากฝีมือคนไทย ทุกชิ้นล้วนถูกประดิษฐ์ ขึ้นอย่างวิจิ......

อ่านต่อ
ที่สุดแหล่งช้อปปิ้ง 5 ตลาดนัดยามค่ำคืน

ที่สุดแหล่งช้อปปิ้ง 5 ตลาดนัดยามค่ำคืน

ถ้าพูดถึงเรื่องชิม เรื่องช้อป โดยเฉพาะศูนย์รวมอาหารอร่อยๆ ใจกลางกรุง แน่นอนว่า ไชน่าทาวน์ หรือ เยาวราชต้องผุดขึ้นมาในใจใครหลายคน เพราะท......

อ่านต่อ
ทัวร์ล่องแก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี

ทัวร์ล่องแก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี

หากจะกล่าวถึงโปรแกรมทัวร์ล่องแก่งที่สนุกเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยแล้วล่ะก็มั่นใจว่า “ทัวร์ล่องแก่งหินเพิง” จะเป็นหนึ่งในโปรแ......

อ่านต่อ
ตะลุยกินร้านอร่อยเยาวราช

ตะลุยกินร้านอร่อยเยาวราช

1. ลอดช่องสิงคโปร์ เริ่มจากถนนเจริญกรุง เราจะพาคุณมาพบกับร้านลอดช่องสิงคโปร์ร้านแรกของเมืองไทยที่ขายมากว่า 60 ปี เดิมทีชื่อว่าร้านสิงคโปร......

อ่านต่อ
หนีนายไปช้อป 9 ตลาดนัดวันทำงาน

หนีนายไปช้อป 9 ตลาดนัดวันทำงาน

ตลาดนัดตึกอาร์เอสทาวเวอร์ การเดินทาง : รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตลาดนัดบนตึกสูงที่คนภายนอกอาจไม่ค่อย รู้จักนัก อันที่จริ......

อ่านต่อ
เที่ยวสไตล์เวนิสที่

เที่ยวสไตล์เวนิสที่

หากคุณกำลังมองหาประสบการช้อป กิน เที่ยวในบรรยากาศแบบเมืองเวนิส แต่ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศอิตาลี ทราเวลไทยซ่าส์ขอแนะนำให้คุณไปเยือน เดอะ เว......

อ่านต่อ
แหล่งช้อปปิ้งวินเทจ ตามสไตล์สาวอินดี้

แหล่งช้อปปิ้งวินเทจ ตามสไตล์สาวอินดี้

ปัจจุบันแฟชั่น วินเทจ เป็นเทรนด์ที่สาวๆ ยุคใหม่หลงรักกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า หรือแอคเซสเซอรี่อะไรๆ ก็ดูจะเป็นสไตล์วินเทจไปซะห......

อ่านต่อ
แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นของหนุ่มๆ

แหล่งช้อปปิ้งแฟชั่นของหนุ่มๆ

คอลัมน์บอยส์เซกชั่นการแต่งตัว อยากเปลี่ยนบรรยากาศพาหนุ่มๆ ไปทั่วทัวร์กรุง หาแหล่งเลือกซื้อเสื้อผ้าดูดีโดนใจ ใครอยากไปยกมือแล้วเดินตามพี่มิ......

อ่านต่อ
หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะพีพี

กระบี่...เมืองชายทะเลในฝัน งดงามด้วยหาดทรายสีขาว น้ำทะเลใส ๆ ปะการังแสนสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ รวมกันเป็นมนต......

อ่านต่อ
วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง เดิมชื่อว่า "วัดหงษ์" สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ......

อ่านต่อ
วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง

วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง

เรียกว่าเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย สำหรับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ ว......

อ่านต่อ
ล่องเรือชมหิ่งห้อย

ล่องเรือชมหิ่งห้อย

ล่องเรือชมหิ่งห้อยไปกับเราดีกว่าล่องเรือชมหิ่งห้อยแมลงมหัศจรรย์กันกับเรา ดีกว่าเข้าว่ากันว่าหิ่งห้อยเวลากลางคืนจะมีแสงให้เราดูสวยงามและ......

อ่านต่อ
มิโมซ่า พัทยา เมืองเเห่งความรักและการช้อปปิ้ง

มิโมซ่า พัทยา เมืองเเห่งความรักและการช้อปปิ้ง

หากคุณกำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สไตล์ฝรั่งเศสในพัทยา ขอแนะนำว่าคุณต้องไม่พลาดโอกาสไปเยือน มิโมซ่า พัทยา(Mimosa Pattaya) แหล่ง......

อ่านต่อ
ผาแต้ม

ผาแต้ม

ผาแต้มและผาขามเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติบริเวณด้านล่างของหน้าผามี ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะมีอายุไม่ต่ำกว......

อ่านต่อ
ปาย

ปาย

เมืองปายเมืองเล็ก ๆ ประกอบด้วยเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวต่างชาติมาเที่ยว และอาศัยอยู่เป็นจำนวนมา......

อ่านต่อ
ปั่นปั่น กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวกรุงเก่า

ปั่นปั่น กินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวกรุงเก่า

เชื่อว่าผู้อ่านคงเคยไปเที่ยวอยุธยามาหลายต่อหลายครั้ง โดยเฉพาะไปไหว้พระทำบุญ เพราะอดีตราชธานีแห่งนี้มีวัดมากมายหลายแห่ง และหากนับรวมโบรา......

อ่านต่อ
อันซีนจังหวัดช้างกลัว ลุยถ้ำ-พิชิตเจมส์บอนด์

อันซีนจังหวัดช้างกลัว ลุยถ้ำ-พิชิตเจมส์บอนด์

สำหรับ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ป่าชายเลนกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในปัจจุบันมีเนื้อที่ป่าโดยรวมทั้งจังหวัด 190,265 ไร่ คิดเป็นร้......

อ่านต่อ
อรทัย ซูชิวังหลัง ความอร่อยที่สักครั้งต้องลอง

อรทัย ซูชิวังหลัง ความอร่อยที่สักครั้งต้องลอง

เจ้าของร้านขยายกิจการมาจากร้านซูชิวังหลัง อันโด่งดัง ความโดดเด่ดของร้านนี้คือการจัดตกแต่งเหมือนกับภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในห้าง สรรพสินค้......

อ่านต่อ
หมู่เกาะลันตา

หมู่เกาะลันตา

หมู่เกาะลันตา ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เป็นหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วยอ่าวและหาดทรายที่สวยงามมากมายหลายที่ด้วยกัน อ. เกาะลันต......

อ่านต่อ
น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณ

จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ชุ่มชื้นไปด้วยฝอยฝนหรือระคนไปด้วยกลิ่นป่า และเป็นผืนป่าตะวันตกที่ว่ากันว่าสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่......

อ่านต่อ
ตลาดวังหลัง อิ่มจัง ช็อปเพลิน เดินสนุก

ตลาดวังหลัง อิ่มจัง ช็อปเพลิน เดินสนุก

เสียงเซ็งแซ่และความขวักไขว่วุ่นวายเป็นสิ่งที่อยู่คู่ตลาดทุกแห่งทั่วโลก แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า ตลาดแต่ละแห่งนั้นล้วนมีที่มาและเอกลักษ......

อ่านต่อ
ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวันเจติยารามได้) ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเว......

อ่านต่อ
ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา

ตลาดน้ำอโยธยา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เป็น บนเนื้อที่ 60 ไร่ ตั้งอยู่ที่เดียวกับปางช้างอโยธยาข้าง วัดมเหยงคณ์ จะเรียกได้ว่าเป็นตลาดน้ำท......

อ่านต่อ
ตลาดน้ำศิลปะกลางดง ตลาดอารมณ์ศิลปินของคนมีศิลป์ในหัวใจ

ตลาดน้ำศิลปะกลางดง ตลาดอารมณ์ศิลปินของคนมีศิลป์ในหัวใจ

ตลาดน้ำที่ออกตัวว่าเล็กที่สุดโลก แต่ถึงจะเล็ก ก็แฝงด้วยความพิเศษที่ต้องถูกอกถูกใจคนรักศิลปะเป็นแน่ เพราะตลาดน้ำแห่งนี้รวบรวมเอาร้านค้าแล......

อ่านต่อ
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของราชบุรี เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่ง ท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 251......

อ่านต่อ
ตลาดน้ำขวัญเรียม แหล่งวัฒนธรรมริมคลองแสนแสบ

ตลาดน้ำขวัญเรียม แหล่งวัฒนธรรมริมคลองแสนแสบ

หากเอ่ยชื่อว่าเป็นตลาดน้ำ คงไม่มีใครคิดว่าจะมีอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เหลือเส้นทางสัญจรน้อยเต็มที แต่ทว่า ตลาดน้ำขวัญเรียม คือห......

อ่านต่อ
ตลาดน้ำ 4 ภาค

ตลาดน้ำ 4 ภาค

ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย แห่งใหม่กลางใจเมืองพัทยา และถือกำเนิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของผู้บริหารท......

อ่านต่อ
เดินเล่นเพลิน ๆ ทะเลระยอง ริมหาดแหลมแม่พิมพ์

เดินเล่นเพลิน ๆ ทะเลระยอง ริมหาดแหลมแม่พิมพ์

เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ริมชายฝั่งตะวันออกของไทย ชื่อของจังหวัดระยองคงอยู่ในใจใครหลาย ๆ คน เพราะเป็นอีกหนึ่งท้องทะเลที่ยังคง......

อ่านต่อ
ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์

ยอดดอยอินทนนท์ เป็นจุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 อยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นจุดที่แบ่งระหว่าง ......

อ่านต่อ
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างขาง อำเภอฝาง ห่างจากเขตแดนไทยพม่าเพียง 5 กิโลเมตร การเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ประมา......

อ่านต่อ
ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง

ประวัติ ดอยผาตั้ง เดิมเป็นพื้นที่ที่รัฐบาล จัดสรรให้ทหารจีนสังกัดกองพล 93 มาตั้งถิ่นฐาน เช่นเดียวกับที่ดอยแม่สลอง ภายใต้การดูแลอย่างเข้......

อ่านต่อ
เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ติดชายหาดพัทยา (ถูกเรียกสั้น ๆว่า เซ็นทรัล พัทยา) โดยตัวห้างถูกออกแบบ สวยงามโดดเด่น สะท้อ......

อ่านต่อ
ช็อปปิ้งในเชียงใหม่

ช็อปปิ้งในเชียงใหม่

ช้อปปิ้งในเชียงใหม่ เชียงใหม่คือสวรรค์ของนักช้อปปิ้ง มีสินค้ามากมายให้เลือกช้อปไม่ว่าจะเป็น งานฝีมือ ผ้าไหม เครื่องเงิน เซรามิค เครื่อง......

อ่านต่อ
ช้อปปิ้งชิลๆที่

ช้อปปิ้งชิลๆที่

สยามพาราไดซ์ ไนท์ บาซาร์ (Siam Paradise Night Bazaar) เป็นตลาดนัดยอดนิยมของเหล่านักช้อป!ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองกรุง อยู่ในบริเวณย่......

อ่านต่อ
ช้อปปิ้งชิค & ชิล ตลาดกลางคืน ในกรุงเทพฯ

ช้อปปิ้งชิค & ชิล ตลาดกลางคืน ในกรุงเทพฯ

ตลาดเยาวราช ถนนเยาวราช กำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นแหล่งชุมชนคนจีน ย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร และร้านค้าทอง จนได้สมญานามว่าเป็......

อ่านต่อ
ชวนเที่ยว ตลาดน้ำวัดลำพญา

ชวนเที่ยว ตลาดน้ำวัดลำพญา

ใครที่ชอบเดินจับจ่ายซื้อของตามตลาดน้ำต่างๆ คงตะลุยมาหมดแล้ว ไม่ว่าจะตลาดน้ำวัดดอนหวาย ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำตลิ่งชัน ฯลฯ วันนี้กระปุกมีต......

อ่านต่อ
เขื่อนอุบลรัตน์

เขื่อนอุบลรัตน์

เรียกอีกชื่อว่า "เขื่อนพองหนีบ" เนื่องจากสร้างข้ามแม่น้ำพองโดย ปิดกั้นลำน้ำพองตรง บริเวณช่องเขา ที่เป็นแนวต่อระหว่าง เทือกเขาภูเก้าและภ......

อ่านต่อ
แก่งกระจาน

แก่งกระจาน

แก่งกระจานเป็นชื่ออุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด ณ อุทยานแห่งชาติ......

อ่านต่อ
เกาะล้าน

เกาะล้าน

เกาะล้าน เป็นเกาะในอ่าวไทย อยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในแนบขนานกับหาดพัทยา ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาเพียงเจ็ดกิโลเมตร เป็......

อ่านต่อ
Palio เขาใหญ่

Palio เขาใหญ่

Palio Khao Yai สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งบันเทิงแห่งใหม่ของเขาใหญ่ ซึ่งหุ้นส่วนเป็นเจ้าของเดียวกับPri-mo Posto สร้างด้วยด้วยถาปัตยกรรมแบ......

อ่านต่อ
10 อันดับตลาดยอดนิยมในประเทศไทย

10 อันดับตลาดยอดนิยมในประเทศไทย

1. ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ชอปปิ้งสุดฮิตของเมืองเชียงใหม่ เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ภายในคูเมืองบริเวณถนนราชดำเนิน ......

อ่านต่อ
10 ร้านอาหารพัทยาบรรยากาศดี

10 ร้านอาหารพัทยาบรรยากาศดี

1. The Papaya Cafe มิโมช่า พัทยา The Papaya Cafe ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ มิโมซ่า พัทยา เป็นร้านอาหารที่แต่งร้านได้สวยตามสไตล์ยุโรป การเลือก......

อ่านต่อ
10 ร้านวิวดีริมทะเล

10 ร้านวิวดีริมทะเล

1.ครัวรินรักษ์ เกาะล้าน จ.ชลบุรี ไม่ไกลจากรุงเทพฯ คุณสามารถหลบหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงขับรถมาพัทยา ลงเรือมาไม่ถึงชั่วโมง ก็มาพบกับเ......

อ่านต่อ
10 ที่เที่ยวสมุทรปราการ

10 ที่เที่ยวสมุทรปราการ

1. วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะแล้ว ยังมีห้องน้ำสาธารณะติดแอร์ เย็นสบาย สวย สะอ......

อ่านต่อ
10 ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ตอนนี้กำลังสวยแจ่มมากๆ เลย

10 ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ ตอนนี้กำลังสวยแจ่มมากๆ เลย

1. ชมไร่ต้นยาสูบ จากทางหลวงหมายเลข 21 วิ่งไปสู่ อ.หล่มสัก หนึ่งในแหล่งปลูกต้นยาสูบแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ระหว่างทางเราได้เห็นไร่ยาสูบ......

อ่านต่อ
10 จังหวัด กับ 10 ที่เที่ยวสุดฮิต ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนสักครั้ง

10 จังหวัด กับ 10 ที่เที่ยวสุดฮิต ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนสักครั้ง

หลายครั้งที่เรามักได้ยินคำพูดที่ว่า ถ้าไปเที่ยวจังหวัดนั้น... แล้วไม่ได้เที่ยวสถานที่แห่งนั้น ก็เหมือนกับเรายังเดินทางไปไม่ถึงสนุก! ท่อง......

อ่านต่อ
10 กิจกรรมท่องเที่ยว สุดสนุก! เดือนกันยายน

10 กิจกรรมท่องเที่ยว สุดสนุก! เดือนกันยายน

1. ล่องแก่งเรือยางแม่น้ำนครนายกจ.นครนายก สัมผัสความงดงามของสายน้ำนครนายก โดยการล่องแก่งเรือยางกิจกรรมที่ทำให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอย......

อ่านต่อ
9 ร้านอาหารรสเด็ด เย็นสบายริมน้ำ

9 ร้านอาหารรสเด็ด เย็นสบายริมน้ำ

อากาศร้อนๆ แบบนี้ ถ้าได้ลมเย็นๆ พัดมาให้ชื่นใจก็คงจะดี ฉะนั้นการหาสถานที่ที่มีลมพัดสบายๆ พอคลายร้อน บวกกับได้ลิ้มรสอาหารจานอร่อย คงทำให้......

อ่านต่อ
7 แหล่งช๊อปปิ้ง กับวันว่าง แบบสบายกระเป๋า

7 แหล่งช๊อปปิ้ง กับวันว่าง แบบสบายกระเป๋า

จตุจักร หรือ JJ แหล่งช๊อปปิ้งขนาดใหญ่มหึมาเชียวค่ะ คิดว่าใครที่มาที่นี่จะต้องชอบแน่ๆ เลย สาวนักช๊อปอย่างเรา ... บ่ยั่นอยู่แว๊ว JJ นี่......

อ่านต่อ
5 แหล่งช้อปปิ้งเด็ดๆ ในเส้นทาง BTS

5 แหล่งช้อปปิ้งเด็ดๆ ในเส้นทาง BTS

ช้อปปิ้งถือว่าเป็นสิ่งที่วัยรุ่นชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจ แต่การช้อปปิ้งแต่ละครั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่มีงบประมาณจำกัด ดังนั้นในวันนี้พี่ปั......

อ่านต่อ
5 ร้านอร่อยริมน้ำ บรรยากาศดี น่าไปสุดๆ

5 ร้านอร่อยริมน้ำ บรรยากาศดี น่าไปสุดๆ

1. สตีฟ คาเฟ่ แอนด์ คุยซีน ชื่อร้านจะเป็นฝรั่ง แต่หัวใจเป็นไทยแท้ ๆ เพราะที่นี่เสิร์ฟอาหารไทยทุกภาค แต่ที่ตั้งชื่อฝรั่งจ๋าแบบนี้ เ......

อ่านต่อ
หนีนายไปช้อป 9 ตลาดนัดวันทำงาน

หนีนายไปช้อป 9 ตลาดนัดวันทำงาน

ตลาดนัดตึกอาร์เอสทาวเวอร์ การเดินทาง : รถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตลาดนัดบนตึกสูงที่คนภายนอกอาจไม่ค่อย รู้จักนัก อันที่......

อ่านต่อ
เที่ยวสไตล์เวนิสที่ เดอะ เวเนเซีย หัวหิน

เที่ยวสไตล์เวนิสที่ เดอะ เวเนเซีย หัวหิน

หากคุณกำลังมองหาประสบการช้อป กิน เที่ยวในบรรยากาศแบบเมืองเวนิส แต่ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศอิตาลี ทราเวลไทยซ่าส์ขอแนะนำให้คุณไปเยือน เดอะ เวเนเ......

อ่านต่อ
ที่สุดแหล่งช้อปปิ้ง 5 ตลาดนัดยามค่ำคืน

ที่สุดแหล่งช้อปปิ้ง 5 ตลาดนัดยามค่ำคืน

ถ้าพูดถึงเรื่องชิม เรื่องช้อป โดยเฉพาะศูนย์รวมอาหารอร่อย ๆ ใจกลางกรุง แน่นอนว่า ไชน่าทาวน์ หรือเยาวราชต้องผุดขึ้นมาในใจใครหลายคน เพราะที......

อ่านต่อ
ตะลุยกินร้านอร่อยเยาวราช

ตะลุยกินร้านอร่อยเยาวราช

1. ลอดช่องสิงคโปร์ เริ่มจากถนนเจริญกรุง เราจะพาคุณมาพบกับร้านลอดช่องสิงคโปร์ร้านแรกของเมืองไทย ที่ขายมากว่า 60 ปีเดิมทีชื่อว่าร้านสิงคโป......

อ่านต่อ
ช้อปปิ้งชิค & ชิล ตลาดกลางคืน ในกรุงเทพฯ

ช้อปปิ้งชิค & ชิล ตลาดกลางคืน ในกรุงเทพฯ

ตลาดเยาวราช ถนนเยาวราช กำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นแหล่งชุมชนคนจีน ย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร และร้านค้าทอง จนได้สมญานามว่าเป็น ......

อ่านต่อ
10 อันดับตลาดยอดนิยมในประเทศไทย

10 อันดับตลาดยอดนิยมในประเทศไทย

1. ถนนคนเดินท่าแพ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ชอปปิงสุดฮิตของเมืองเชียงใหม่ เปิดบริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ภายในคูเมืองบริเวณถนนราชดำเนิน ......

อ่านต่อ
10 สกู๊ปสุดฮิต ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ วันเดียวก็เที่ยวได้

10 สกู๊ปสุดฮิต ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ วันเดียวก็เที่ยวได้

คนที่หยุดงานท่องเที่ยวได้ต่อเนื่องยาว ๆ เค้าเคยคิดเบื่อเที่ยวแบบหลาย ๆ วันติดกัน บ้างไหมน้อ....คนที่ทำงานวันเสาร์ ก็คงต้องลำบากขอลาห......

อ่านต่อ
10 จังหวัด กับ 10 ที่เที่ยวสุดฮิต ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนสักครั้ง

10 จังหวัด กับ 10 ที่เที่ยวสุดฮิต ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนสักครั้ง

หลายครั้งที่เรามักได้ยินคำพูดที่ว่า ถ้าไปเที่ยวจังหวัดนั้น... แล้วไม่ได้เที่ยวสถานที่แห่งนั้น ก็เหมือนกับเรายังเดินทางไปไม่ถึง สนุก......

อ่านต่อ
9 สถานที่ดั่งเทพนิยายที่มีอยู่จริงบนผืนโลก

9 สถานที่ดั่งเทพนิยายที่มีอยู่จริงบนผืนโลก

เชื่อว่าในวัยเด็ก ทุกคนคงสนุกสนานกับโลกในจินตนาการ โลกที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์ การผจญภัย ซึ่งในความเป็นจริงบนผืนโลกใบนี้มีสถานที่แปลกๆที่ป......

อ่านต่อ
7 แหล่งชอปปิง กับวันว่าง แบบสบายกระเป๋า

7 แหล่งชอปปิง กับวันว่าง แบบสบายกระเป๋า

จตุจักร หรือ JJ แหล่งชอปปิงขนาดใหญ่มหึมาเชียวค่ะ คิดว่าใครที่มาที่นี่จะต้องชอบแน่ ๆ เลย สาวนักชอปปิงอย่างเรา ... บ่ยั่นอยู่แว๊ว JJ นี่......

อ่านต่อ
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นต......

อ่านต่อ
เมืองหลวงอาเซียน 10 ประเทศ รู้จักกันก่อนก้าวเข้าสู่ AEC

เมืองหลวงอาเซียน 10 ประเทศ รู้จักกันก่อนก้าวเข้าสู่ AEC

ปลายปี 2558 ประเทศไทยและอีก 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะจับมือกันก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เพื่อสร้างประชา......

อ่านต่อ
10 อันดับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน

10 อันดับสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน

ประเทศไทยของเรานั้นใกล้จะเป็นส่วนหนึ่งของ AEC (Asean Economic Community) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าไปทุกทีแล้ว จะเห็นได้ชัดเลยว่ามี......

อ่านต่อ
สถานที่เที่ยวสุดฮิตประเทศ AEC

สถานที่เที่ยวสุดฮิตประเทศ AEC

สังเกตหรือไม่ว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะเปิดโทรทัศน์ วิทยุ หรือเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ ก็มักจะได้อ่าน ได้เห็น และได้ยินคำว่า AEC อยู่เสมอ ๆ แต่จะม......

อ่านต่อ
ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย

ท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย

คุณรู้ว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ แต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าการเดินทางในออสเตรเลียนั้นเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมาก หาดทรายบริสุทธิ์ความยาว......

อ่านต่อ
จัดกระเป๋าเที่ยวฝรั่งเศส

จัดกระเป๋าเที่ยวฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสมี 4 ฤดูค่ะ การจัดกระเป๋าเดินทางเราควรจะรู้ว่า ณ เวลานั้นสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไรบ้าง เสื้อผ้ามากน้อยแค่ไหน ไม่ต้องขนมาให้เกินน้ำหนัก......

อ่านต่อ
5 สถานที่ท่องเที่ยวสวยสุดแปลก งดงามจนโลกต้องตะลึง

5 สถานที่ท่องเที่ยวสวยสุดแปลก งดงามจนโลกต้องตะลึง

5 สถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกแต่สวยงาม ที่เกิดจากธรรมชาติได้สร้างสรรค์ศิลปะที่สวยงามให้กับโลก - Great Blue Hole หลุมขนาดใหญ่ที่อยู่กลางทะเล......

อ่านต่อ
มารยาทในการเข้าสังคม

มารยาทในการเข้าสังคม

“ไปลา-มาไหว้” มารยาทไทยที่เป็นวัฒนธรรมการทักทาย เวลาพบปะกันหรือลาจากกัน “การไหว้” เป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารว......

อ่านต่อ
นิสัยการทำงานตามวันเกิด

นิสัยการทำงานตามวันเกิด

คุณทราบหรือไม่ว่าวันเกิดของคุณนั้นสามารถบอกอะไรได้มากมาย ทั้งลักษณะนิสัย ดวงชะตา ความชอบ นอกจากนี้แล้ววันเกิดของคุณยังสามารถบอกถึงลักษณ......

อ่านต่อ
15 ข้อแนะนำในการไปงานรับปริญญา

15 ข้อแนะนำในการไปงานรับปริญญา

สวัสดีทุกท่านที่ตามอ่านบล็อกของเรานะคะเนื่องจากเมื่อวานเป็นวันซ้อมรับปริญญา (วันซ้อมใหญ่) ของธรรมศาสตร์ ก็เลยต้องฝ่ารถติดและผู้คนเพื่อไปแ......

อ่านต่อ
5 วิธีพัฒนาอารมณ์ให้เข้าสังคมได้

5 วิธีพัฒนาอารมณ์ให้เข้าสังคมได้

เน้นรู้จักตัวเอง ยอมรับผู้อื่น ในทางจิตวิทยาเชื่อว่า อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ แดเนียล โกลแมน ผู้เขียนเรื่องความฉลาดทางอา......

อ่านต่อ
วิธียกเลิกนัดสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

วิธียกเลิกนัดสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

การยกเลิกนัดสัมภาษณ์งานไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรแจ้งให้ฝ่ายบุคคลของทางบริษัทได้ทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถไปสัมภาษณ์งานได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู......

อ่านต่อ
เคล็ดลับดีๆ ถ้าต้องทำงานกับคนไม่ถูกใจเลย

เคล็ดลับดีๆ ถ้าต้องทำงานกับคนไม่ถูกใจเลย

การทำงานแน่นอนที่ต้องเจอผู้คนมากหน้าหลายตา ไม่ว่าจะในแผนกหรือนอกแผนกก็ตาม บางทีคนที่เราต้องทำงานด้วยนั้นเจอหน้าครั้งแรกก็ไม่ถูกชะตาเอาซะเ......

อ่านต่อ
ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ

ทักษะในการปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีภาวะร่างกายกำลังเข้าสู่การเจริญเติบโตเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเรียกร้องต้องการความรู้สึกทางเพศได้......

อ่านต่อ
ขั้นตอนการปฏิเสธคนให้เป็น

ขั้นตอนการปฏิเสธคนให้เป็น

ต้องยอมรับว่า เพื่อนและบุคคลแวดล้อมเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการหล่อหลอมความคิด และการดําเนินชีวิตของเด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคต......

อ่านต่อ
6 เทคนิคการปฏิเสธขั้นเทพ

6 เทคนิคการปฏิเสธขั้นเทพ

1. ตอบปฏิเสธออกไปตรงๆ โดยพูดเน้นคำว่า “ไม่” สัก 2 ครั้ง เพื่อให้คู่สนทนารู้ว่า คุณไม่ต้องการ หรือทำในสิ่งที่เขาขอร้องไม่ได้จริ......

อ่านต่อ
ปาร์ตี้ปีใหม่อย่างไรให้สนุก สุขภาพดี

ปาร์ตี้ปีใหม่อย่างไรให้สนุก สุขภาพดี

Work Hard, Play Harder เป็นคติประจำใจของหลาย ๆ คนที่อยากจะเต็มที่กับปาร์ตี้บ้าง หลังจากทำงานเหนื่อย ๆ มาทั้งอาทิตย์ แต่จะไปปาร์ตี้ทั้งทีก็ต......

อ่านต่อ
วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร

วิธีการจัดกระเป๋าเดินทางแบบมือโปร

หลังจากนั่งนับวันได้ไปสนุกกับทริปในฝัน พอถึงวันก่อนเดินทาง เชื่อว่าคุณ ๆ คงวุ่นวายใจกับการจัดกระเป๋า ด้วยกลัวจะไม่ลงตัว ต้องเอาอะไรไปบ้าง กลั......

อ่านต่อ
เข้าสังคมใหม่อย่างมั่นใจ

เข้าสังคมใหม่อย่างมั่นใจ

เมื่อคุณเริ่มเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือ การเข้าสังคมและการสร้างเพื่อนใหม่ ซึ่งสองเรื่อนี้อาจเป็นเรื่องง่าย แต่......

อ่านต่อ
เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ… เพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่น

เข้าใจวัฒนธรรมต่างชาติ… เพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่น

บทความเรื่องนี้เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับความเข้าใจวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศ ซึ่งดิฉันคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรีย......

อ่านต่อ
หนังสือเดินทางราชการ

หนังสือเดินทางราชการ

การออกหนังสือเดินทางราชการ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 9 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางราชการแก่บุคคลด......

อ่านต่อ
หนังสือเดินทางธรรมดา

หนังสือเดินทางธรรมดา

บุคคลบรรลุนิติภาวะ - เอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ - ค่าธรรมเนียม ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี -......

อ่านต่อ
หนังสือเดินทางทูต

หนังสือเดินทางทูต

การออกหนังสือเดินทางทูต ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 6 กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางทูตแก่บุคคลดังต่อไ......

อ่านต่อ
วีซ่าเชงเก็น

วีซ่าเชงเก็น

1. วีซ่าเชงเก็นคืออะไร? ปัจจุบัน เขตเชงเก็นประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้ง 26 ประเทศนี้......

อ่านต่อ
วิธีจัดกระเป๋า ไม่ให้เสื้อผ้ายับ

วิธีจัดกระเป๋า ไม่ให้เสื้อผ้ายับ

ช่วงนี้ต้องเดินทางบ่อย ทั้งไปติดต่องานและไปเที่ยว จัดกระเป๋าอย่างไรไม่ให้เสื้อผ้ายับและเหลือเนื้อที่กระเป๋าสำหรับช้อปปิ้งได้ด้วย เรื่องจัดกระ......

อ่านต่อ
วัฒนธรรมการให้ทิป

วัฒนธรรมการให้ทิป

วัฒนธรรมการให้ทิปแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคแคริบเบียน และอียิปต์ สงสัยว่า ไม่มีประเทศใดให้ทิปบ่อยกว่าสหรัฐอเมริกา ......

อ่านต่อ
วัฒนธรรมการให้ทิป 6 ประเทศในเอเชีย

วัฒนธรรมการให้ทิป 6 ประเทศในเอเชีย

CHINA ในสมัยก่อนนั้น การให้ทิปในเมืองจีนถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครใส่ใจเท่าไหร่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปที่อิทธิพลตะวันตกเข้ามามากขึ้น ในเมืองให......

อ่านต่อ
ลากกระเป๋าขึ้นเครื่องอย่างไร..ไม่ให้เด๋อ?

ลากกระเป๋าขึ้นเครื่องอย่างไร..ไม่ให้เด๋อ?

การเดินทางไปต่างประเทศนั้น ควรเผื่อเวลา โดยเดินทางไปถึงก่อนเวลาขึ้นเครื่องบิน 2 ชั่วโมง และเมื่อน้องๆ บึ่งไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร......

อ่านต่อ
ระเบียบและวิธีการในการขอหนังสือเดินทาง(Passport)

ระเบียบและวิธีการในการขอหนังสือเดินทาง(Passport)

สำหรับผู้ที่ประสงค์อยากเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีคือหนังสือเดินทางหรือที่เรียกว่า พาสปอร์ต (Passport) ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้แสดง......

อ่านต่อ
รถไฟในยุโรป

รถไฟในยุโรป

ท่องเที่ยวยุโรปโดยรถไฟ เป็นการเดินทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจาก รถไฟมีเครื่อข่ายครอบคลุมทุกแห่ง รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เที่ยว......

อ่านต่อ
ประเภทวีซ่าจีน

ประเภทวีซ่าจีน

“กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมชาวต่างชาติเข้าออกอาณาจักรของประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน”และข้อกำหนดว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ได้......

อ่านต่อ
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

ข้อมูลของกรมการกงสุล ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า มีอยู่ทั้งหมด 25 ประเทศ/ดินแดน ได้แก่ ......

อ่านต่อ
ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับประทานอาหารของคนอินเดีย

ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับประทานอาหารของคนอินเดีย

วัฒนธรรมการกินอยู่ของแต่ละประเทศ ต่างก็เป็นเรื่องใหญ่และสำคัญของคนในประเทศนั้น ซึ่งมีความแตกต่างกันตามประเพณีและความเชื่อทางศาสนา คนอินเดียก็......

อ่านต่อ
ทิปโรงแรมเท่าไหร่ ยังไงดีนะ

ทิปโรงแรมเท่าไหร่ ยังไงดีนะ

ในประเทศไทย สำหรับเรื่องการให้ทิปนั้นยังไม่ถือว่าเป็นธรรมเนียมหรือประเพณีที่ต้องทำ เรียกได้ว่าให้ตามความพอใจมากกว่า หรือหลาย ๆ คนก็ไม่ให้ถ้าบ......

อ่านต่อ
ตั๋วรถไฟเยอรมัน

ตั๋วรถไฟเยอรมัน

การรถไฟเยอรมันมีข้อเสนอด้านราคาตั๋วเดินทาง ตารางอัตราค่าเดินทาง และราคาพิเศษที่หลากหลาย คุณสามารถเดินทางโดยใช้ตั๋วเดินทางธรรมดาราคาปกติได้ไม่......

อ่านต่อ
จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ง่ายๆ สะดวก

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ง่ายๆ สะดวก

จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ จองอย่างไร ? เพียงท่านเลือกจุดหมายปลายทาง วันเดินทาง จำนวนผู้โดยสาร และชั้นโดยสาร ท่านจะได้รายการทั้งหมด ทุกสายก......

อ่านต่อ
เมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

เมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

ข้อมูลการเตรียมตัวเดินทาง เดินทางครั้งแรก 1. สนามบิน เช็กเวลาเดินทางของสายการบินให้ละเอียดพร้อมทั้งสอบถาม อาคาร และหมายเลขเคาน์เตอร์ ......

อ่านต่อ
เมื่อต้องเดินทาง...โดยเครื่องบิน

เมื่อต้องเดินทาง...โดยเครื่องบิน

นอ.นพ.สุกิตติ ปาณปุณณัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับย้ายผู้ป่วย “เครื่องบิน” พาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้คุณในการเดิ......

อ่านต่อ
กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์และช่วยเหลือคนสัญชาติไทย และนิติบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไท......

อ่านต่อ
รวมเบอร์สายด่วน

รวมเบอร์สายด่วน

ช่วงปีใหม่ หรือหน้าเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์ ปีใหม่ ลูกบวช ทวดเสีย เมียหาย !! เมืองไทยนี่ยิ่งมีเทศกาลให้หยุดบ่อยเหลือเกิน สิ่งหนึ่งที่......

อ่านต่อ
เตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

เตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

การเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้ง ควรมีการวางแผนสำหรับการเดินทาง แม้ว่าจะเคยเดินทางมาแล้วก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้การเดินทางมีความราบรื่น และลดป......

อ่านต่อ
จัดกระเป๋า เตรียมเที่ยวรับหน้าร้อน

จัดกระเป๋า เตรียมเที่ยวรับหน้าร้อน

Summer หน้าร้อนสุดหรรษามาแล้วจ้า เพื่อนๆ ที่กำลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวต้อนรับหน้าร้อน คงต้องเตรียมอุปกรณ์เพื่อสุขภาพผิวที่ดีและเพื่อแฟชั่นสุดช......

อ่านต่อ
เกร็ดความรู้ 10 ประการกับการเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย

เกร็ดความรู้ 10 ประการกับการเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย

ปัจจุบันผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินทั่วโลก ต้องประสบกับกฎระเบียบต่าง ๆ มากมายในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับและข้อปฏิบัติระหว่างประเทศ......

อ่านต่อ